Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 28η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση ποσού από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σ.Α.Τ.Α. για την εξυπηρέτηση Δανείων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

2. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Σ.Α.Τ.Α.) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

3. Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. αναφορικά με την επιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και τον καθορισμό του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

4. Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. για την επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και τον καθορισμό του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2017. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

5. Έγκριση Αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.οικ. έτους 2016. 
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μποροδήμος Ιωάννης και Παππά Ουρανία 

6. Κατανομή Χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Δ΄ κατανομή έτους 2016. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

7. Συμμετοχή στην υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 με διακριτικό τίτλο “Treatment and reuse of biomass from Beached Posidonia” και ακρωνύμιο BEAPOS 
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

8. Συμμετοχή στην υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 με τίτλο “Συντονισμένες δράσεις για τη μείωση των θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων για την προστασία των οικοσυστημάτων και την υποστήριξη μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης περιφερειακής. 
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

9. Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ αναφορικά με την επιβολή τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίου και τον καθορισμό του ύψους του συντελεστή αυτών για το έτος 2017.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

10. ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών – καυσίμων έτους 2017. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.225/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής για τον χειρισμό εκάστης υπόθεσης και Μελέτης – Σύνταξης Ενδικοφανούς Προσφυγής στην Επιτροπή Γενικής Γραμματείας Δημοσίων εσόδων ως προς την υπεράσπιση πρώην και νυν αιρετών ( Προέδρων & Αντιπροέδρων) στη Νέα Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Φιλιατών για τα έτη 1999 έως και σήμερα. 
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

12. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ο οποίος ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ.229/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής για τον χειρισμό εκάστης υπόθεσης και Μελέτης – Σύνταξης της αιτήσεως αναστολής επί της ειδικής έκθεσης ελέγχου διασφάλισης συμφερόντων του δημοσίου ως προς την υπεράσπιση πρώην και νυν αιρετών ( Προέδρων & Αντιπροέδρων)στη Νέα Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Φιλιατών για τα έτη 1999 έως και σήμερα. 
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

13. Συνέχιση παραχώρησης έκτασης στον κυνηγετικό Σύλλογο Φιλιατών για δημιουργία πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων και εκπαιδευτηρίου σκύλων. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

14. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλιατών ( ΝΕΚΕΔΗΦ)περί : Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ Β΄δόση για το Πρόγραμμα << ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ>> 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ περί : Αποδοχή χρηματοδότησης Δόσης του Προγράμματος << Βοήθεια στο ΣΠΙΤΙ >> από την ΕΕΤΑΑ. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία 

16. Διαγραφή οφειλών από μισθώματα 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης 

17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση μισθώματος Ιχθυοκαλλιέργειας οικ. έτους 2016 . 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης 

18. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ , Ορισμός Αντιπροέδρου και μελών σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 208/2016 απόφαση Δ.Σ. 
Εισηγητής :Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του συνεχιζόμενου έργου "Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας ” 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Ενίσχυση ύδρευσης Ν. Θεσπρωτίας, Β υποέργο: Άγιος Νικόλαος έως γέφυρα Νεράιδας ” 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου "Αποκατάσταση δημοτικών οδών Δήμου Φιλιατών" 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

22. Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2017. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος ΙωάννηςΣυνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 25, 2016 Rating: 5

Σελίδες