Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2018. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 82.781,78 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.934.93 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση κάλυψης εξόδων μετάβασης μαθητών του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στον 4ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Ρομποτικής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της 25ης Μαρτίου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση ΕΠΖ για την τροποποίηση του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας και έγκριση δημοπράτησης μίας θέσης για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών στην περιοχή «Μέγα Ντράφι» Τ.Κ. Πέρδικας, (Κανονιστική απόφαση). -Εισηγητές: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος και Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Παραλαβή Μελέτης Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού» του πρώην Δήμου Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων – ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και της ΔΕΥΑΗ για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων – ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη ενετικού κάστρου» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΕΤΑΝΙΩΤΙΚΑ» Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Εφαρμογή ή μη του προγράμματος δολωματικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία) για το έτος 2018 στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση συγκριτικού πίνακα για τη μελέτη «Ενημέρωση κτηματολογικού διαγράμματος – παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας». -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Εξέταση αιτήματος Γεωργίου Λιώλη του Λουκά για την τακτοποίηση της ιδιοκτησίας του στο Ο.Τ. 53 του Σχεδίου Πόλεως Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Εξέταση αιτήματος Μορφωτικού & Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πέρδικας για παραχώρηση του υπόγειου χώρου. -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Πέρδικας για παραχώρηση αίθουσας . -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης φυσικού που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΚΤ Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας λόγω αύξησης δυναμικότητας από 211 σε 340 κλίνες, αλλαγή από 4* σε 5*, με υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στο Ν.4178/13, σε γήπεδο επιφάνειας 39.814,85 τ.μ.» , στη θέση Καραβοστάσι / Τ.Κ. Πέρδικας / Δήμου Ηγουμενίτσας / Π.Ε. Θεσπρωτίας” με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «MARBELLA A.E.». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Χερσαία μονάδα εντατικής εκτροφής του μη ενδημικού είδους γαρίδας, καθώς και λοιπών συνοδών – βοηθητικών εγκαταστάσεων υποστήριξής της» , στη θέση Βάλτος Ραγίου / Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας / Δήμου Ηγουμενίτσας / Π.Ε. Θεσπρωτίας” με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου την εταιρεία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ EYROPRAWN HELLAS A.E.». -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ 2 του άρθρου 12 του ν.4071/2012. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μήνες) για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. -Εισηγητής: Τζώρτζης Απόστολος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση της με αριθμ. 3/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού καταστροφής υλικού 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Ηλίας Λώλης – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση εκποίησης μετά από δημοπράτηση κατασχεμένων κινητών αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Γκίκα στις Βρυξέλλες για τη συμμετοχή τους στην τελετή βράβευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.


 
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 12, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες