ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ στους ΦΙΛΙΑΤΑΙΣ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ στους ΦΙΛΙΑΤΑΙΣ

Προπολεμική η φωτό- δεν είναι το πρώτο αλλά είναι απο τα πρώτα αυτ/τα που ήρθαν στο Φιλιάτι το εικονιζόμενο που ¨κατέλαβαν¨ οι: αριστερά ο μεγάλος είναι ο αείμνηστος Αθανάσιος Μικρούλης, δεξιά ο μεγάλος ο Βασίλης Αναστασίου (Ρέφος) και πίσω ο μικρός με το φουστανάκι ο αείμνηστος γιατρός Λευτέρης Τσώνης, τα άλλα μικρά δεν μάθαμε ακόμη.
(απο την εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ και για την αντιγραφή Λουκία)

Την παρελθούσαν Κυριακήν 4 Αυγούστου 1935 και περί ώρα 5ην απογευματινήν πραγματοποιήθηκε ο από ετών διακαής πόθος των κατοίκων Φιλιατών και Περιχώρων και της Επαρχίας μας εν γένει Έκαμαν την θριαμβευτικήν είσοδόν τους στην πόλη μας τα δύο φορτηγά αυτοκίνητα, την άφιξη των οποίων έχομεν προαναγγείλει.

Το εξαιρετικά ευχάριστο, για το Φιλιάτι, γεγονός τούτο έλαβε όψιν πανηγυρικήν και εορτάσιμον. Από της 4ης απογευματινής μετέβησαν και προϋπάντησαν εις Βάναρη τα δύο αυτοκίνητα, μαζί με το πλήθος των γεμάτων ενθουσιασμό μικρών παιδιών που γέμισαν τον δρόμο από Φιλιατών μέχρι Σκέφαρης επεφημούντα και εκδηλούντα ποικιλοτρόπως την ακράτητη χαρά τους, ο ρέκτης πρόεδρος της Κοινότητός μας κ. Μιλτ. Φραγκίσκος , ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου κ. Κων. Βενέτης και ο κ. Αντ. Μαυρουδής οδοντίατρος καταβάλλοντες τας επί τούτου κρατηθείσας θέσεις εις τα δύο κοσμοφορτωμένα αυτοκίνητα που τα συνόδευσαν εποχούμενοι εξ’ όρμου Σαγιάδος, μεταξύ πλήθους άλλων Σαγιαδινών, και οι κ. κ. Ν. Τάσης, Άρ. Φείδης και ο Β. Αντωνάδος.

Τα ούτω υπερπληρωθέντα αυτοκίνητα οδηγούμενα σημειώνουμε τα ονόματά τους για την ιστορία – υπό των κ.κ. Πάυλου και Ιωάννου Βρυσίδη και Γεωργίου Τσακαλίδη, έκαμαν την θριαμβευτική είσοδό του, στο Φιλιάτι την 5ην απογευματινήν ακριβώς επεφημηθέντα ζωηρώς υπό των εις την είσοδον της πόλεως συγκεντρωθέντων συμπολιτών μας και στάθμευσαν από πρώτον εις το Κοιν. Κατάστημα. Είς τούτο υπεδέχθησαν τους επ’ αυτών και πλήθος άλλων συμπολιτών μας το Κοινοτικόν Συμβούλιον και οι Κοινοτικοί υπάλληλοι προσφέραντες γλυκά και αναψυκτικά.

Μετά ημίσειαν περίπου ώραν επεβιβάσθησαν εις το πρώτον αυτοκίνητον ο Έπαρχος Θυάμιδος κ. Στ. Δαμαλάς, ο πρόεδρος της Κοινότητος κ. Φραγκίσκος και πολλά μέλη του Κοινοτικού συμβουλίου, ο πρόεδρος του συνδέσμου Φιλιατών Τσαμαντά κ. Σπανόπουλος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Συλλόγου κ. Βενέτης και πολλοί άλλοι συμπολίται μας εις δε το δεύτερον το Μουσικόν Σώμα της Κοινότητος και εγένετο, της μουσικής ποιανιζούσης , η εκκίνησις και η διά της γεμάτης πλήθους αγοράς διαδρομή τούτων σταθμευσάντων πρό του καταστήματος του κ. Βενέτη, της οικίας του προέδρου της κοινότητος και του καφενείου του Μέμου όπου προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

Πλήθος τα παιδιά προπορεύονται, ακολουθούν τρέχοντας γύρω από τα βραδυπορούντα, στην διανηγωμένην οδόν Φιλιατών Δελβινακίου αυτοκίνητα αποφασισμένα να πάνε παρέα με το αυτοκίνητο στο Γηρομέρι έστω και ποδοραδρομούντα.

Σ’ ένα καφενεδάκι κάτω από την Φανερωμένη κατέβηκαν και περίμεναν από ώρα το πέρασμά τους οι Κοινοτικοί άρχοντες, προσφέραντες αναψυκτικά, και πολλοί εκ των κατοίκων της, όπου η δ. Ελ. Ιωάν. Σωτηρίου εστεφάνωσε το πρώτο αυτοκίνητον.

Έτσι η από Σαγιάδος μέχρι Γηρομερίου πρώτη, ιστορική διαδρομή των πρώτων αυτοκινήτων, η οποία, παρά την πρόχειρον επισκευήν του ημιτελούς δρόμου σε πολλά σημεία του παρά το επικίνδυνον φορτωμάτων, υπήρξε πολύ καλή και χωρίς σπουδαία εμπόδια, τερματίστηκε στον Αυλότοπο του Γηρομερίου (τοποθεσία κάτωθι ακριβώς της Κοινότητος) όπου υπεδέχθησαν τους επιβαίνοντας οι πρόκριτοι της Κοινότητος και πλήθος κατοίκων αμφοτέρων των φυλών με επικεφαλής τον νεαρόν θαυμάσιον πρόεδρον της Κοινότητος κ. Δημ. Βουγίδην και τον εφημέριον αυτής υπό του οποίου εψάλη και ο καθιερωμένος αγιασμός.

Μετά τον αγιασμόν προσεφώνησεν τον κ. Έπαρχον, τον συνάδελφον του της Κοινότητός μας και τον παρισταμένων λαόν, δι’ υπερόχου προσλαλιάς- την οποίαν ο χώρος της εφημερίδος δεν μας επιτρέπει δυστυχώς να δημοσιεύωμεν – ο πρόεδρος Γηρομερίου κ. Βουγίδης εξάρας το χαρμόσυνον γεγονός και ευχαριστήσας πάντας τους συντελεστάς του σπουδαιοτάτου διά την Επαρχίαν μας έργου τούτου και ιδιαίτερα τους κ.κ. Καλκάνην και Σταυρόπουλον διά το επιδειχθέν και επιδεικνυόμενον ζωηρόν ενδιαφέρον των προς επιτέλεσίν του αφήσας εις τον πρόεδρον της Κοινότητος Φιλιατών να ανεφερθή, διά του εξόχου λόγου του, εις την μεγάλην πράγματι ιστορίαν της μικράς αυτής οδού.

Την επίσημον ταύτην τελετήν επηκολούθησε ζωηρότατο γλέντι φαγοπότι- είχε ο περιποιητικώτατος πρόεδρος Γηρομερίου ετοιμάσει αρνιά ψητά και κοκορέτσι και ούζο εκλεκτό όσο και άφθονο- και χοροί που υπό της ήχους της Μουσικής πρώτος τον έσυρε ο κ. Έπαρχος ακολουθούμενος υπό δέκα περίπου προέδρων Κοινοτήτων και οργανώσεων.

Από της 9ης εσπερινής ώρας ήρχισεν η διά των αυτοκινήτων αποχώρησις των κατοίκων των γύρω χωρίων και των Φιλιατών.

Την Πέμπτη 31/12/1936 το πρώτο αυτοκίνητο από Ηγουμενίτσα στους Φιλιάτες είναι γεγονός. Ο Νομάρχης Ιωαννίνων κ. Αντωνακέας το είδε ζεστά το θέμα και αφού επέβαλε προσωπική εργασία 10 ημερών και τελείωσε το τμήμα Βρυσέλλας μέχρι Καλπάκι, το πρώτο αυτοκίνητο μετάφερε τον Νομάρχη τον μηχανικό κ. Γιαννούλη Παμπούκη, τον ιδιαίτερο του Νομάρχη κ. Νίκο Αθανασίου και λοιπούς στην Ελαία, χάρη των εγκαινίων του νέου Σχολείου- το αυτοκίνητο πέρασε τον Καλαμά με το Πορθμείο Βρυσέλλας. Στη συνέχεια την ίδια μέρα κατορθώθηκε και ανήλθε τις Κογκέλες των Φιλιατών, με την βοήθεια του συνεργείου του τεχνικού βοηθού Γ. Τρουμπάτα και έγινε δεκτό στον πόλη μας με ενθουσιασμό μεγάλο.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ στους ΦΙΛΙΑΤΑΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ στους ΦΙΛΙΑΤΑΙΣ Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Απριλίου 06, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες