Ο Σύλλογος Τριτέκνων για τη μείωση των δημοτικών τελών από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Σύλλογος Τριτέκνων για τη μείωση των δημοτικών τελών από το Δήμο Ηγουμενίτσας 


Δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (με Α.Δ.Α.: 6ΔΟΜΩΡΙ-Ο1Ψ) η με αριθμό 195 / 2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας με Θέμα «Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Ηγουμενίτσας», στην οποία περιλαμβάνεται και η απόφαση για ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δίνεται έκπτωση 50% στα Δημοτικά Τέλη στις Τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000,00 €.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά Νομού Θεσπρωτίας θέλουμε να πούμε ένα ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!!
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ που μετά από 5 χρόνια συνεχής προσπάθειας και επιμονής, εισακούστηκε και δόθηκε απάντηση από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, στο χρόνιο αίτημά μας για την μείωση των δημοτικών τελών. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόταση του Δ. Σ. του συλλόγου μας ήταν η πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για Τρίτεκνες οικογένειες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα (στο οποίο δεν θα προσμετρούνται επιδόματα παιδιών αλλά και το τεκμαρτό εισόδημα) μέχρι 20.000 € και μείωση 50% στις οικογένειες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από 20.000 € έως 35.000€.

Σύμφωνα με δημοσίευση του Δήμου Ηγουμενίτσας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ
2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
5. Πιστοποιητικό Τριτεκνίας
Και θα υποβάλλονται στον 2ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3454/2006 Τρίτεκνη οικογένεια χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Πλέον έχουμε καταφέρει, οι Τρίτεκνες οικογένειες να έχουν σημαντικές μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη και στα Τέλη Ύδρευσης και στους τρείς Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας (Δ. Ηγουμενίτσας, Δ. Σουλίου και Δ. Φιλιατών).
Τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου μας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν δημόσια τον κ. Γόγολο Ιωαννή και τον κ. Ρούση Αναστάσιο που με τις ερωτήσεις που κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο έφεραν το θέμα μας στην επικαιρότητα καθώς και τον κ. Δήμα Θεόδωρο και τον κ. Βασιλειάδη Γεώργιο για την υποστήριξη του αιτήματός μας κατά την ψήφισή του. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μέλος του Συλλόγου μας κ. Ρεπάνη Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθειά του.

Δεν σταματάμε εδώ,
συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τις οικογένειές μας,
το καλύτερο για τα παιδιά μας…

Τα μέλη του Δ. Σ.
του Συλλόγου Γονέων με Τρία Παιδιά
Νομού Θεσπρωτίας
Ο Σύλλογος Τριτέκνων για τη μείωση των δημοτικών τελών από το Δήμο Ηγουμενίτσας Ο Σύλλογος Τριτέκνων για τη μείωση των δημοτικών τελών από το Δήμο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 31, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες