3.650.000€ για τους δρόμους της Ηγουμενίτσας

3.650.000€ για τους δρόμους της Ηγουμενίτσας


Με την υπ’ αριθμ. 89519/23-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αποφασίστηκε η ένταξη της Πράξης του Δήμου Ηγουμενίτσας με τίτλο «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ηγουμενίτσας» στο Πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», ποσού χρηματοδότησης 2.800.000,00€ η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:
· Υποέργο 1: «Έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 3.250.000,00€. Το εν λόγω έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης του οδοστρώματος οδών του Δήμου.
· Υποέργο 2: «Έργα Βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο υπεραστικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 400.000,00€, που αφορά στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του δρόμου προς το Δρέπανο.

Έχει ήδη εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την δημοπράτηση των δύο υποέργων, ενώ εντός των προσεχών μηνών αναμένουμε την έναρξη των εργασιών.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανταποκρίθηκε άμεσα στη σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και πέτυχε την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση ενός ουσιαστικού έργου που περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα σημαντικού μέρους του οδικού δικτύου του Δήμου μας, βελτιώνοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η ένταξη της Πράξης αποτελεί μέρος μόνο, του ευρύτερου αναπτυξιακού μας σχεδιασμού για τον Δήμο Ηγουμενίτσας και αποδεικνύει την στόχευση, το όραμα και την ετοιμότητά μας για την πλήρη αξιοποίηση όλων των εργαλείων που μας προσφέρονται για την βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας».

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
3.650.000€ για τους δρόμους της Ηγουμενίτσας 3.650.000€ για τους δρόμους της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 03, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες