Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για ΜΠΕ έργων και Εκθέσεις προϊόντων

Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για ΜΠΕ έργων και Εκθέσεις προϊόντων


Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησε για το περιεχόμενο των Μ.Π.Ε. των εξής έργων:
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, με αύξηση δυναμικότητας από 19.560 σε 28.360 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Μούσιας» της Τ.Κ. Βίγλας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, με υδρογεώτρηση, στην Τ.Κ. Ρωμιάς, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
«Εγκατάσταση χοιροτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 3.000 χοιριδίων κρεατοπαραγωγής άνω των 30 κιλών, με υδρογεώτρηση, στη θέση «Ντούσκος», Τ.Κ. Γυμνοτόπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας, Δήμου Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση υπό προϋποθέσεις)
«Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 πτηνών πάχυνσης, με υδρογεώτρηση, στη θέση «ΜΠΑΝΑΣΙ» της Τ.Κ. Γυμνότοπου, Δ.Ε. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)
«Ε.Π.Ο., εγκατάστασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 27.720 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Φτέρη», της Τ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση)
«Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου, Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου, Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση)

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο (εξ αναβολής) «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ρέματος «Λευκοπόταμος», ισχύος 1,38 MW, στη Τ.Κ. Ανθοχωρίου, Δ.Ε. Μετσόβου, Δήμου Μετσόβου, Π. Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (εξ αναβολής).
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γοργόλης διευκρίνισε πως από την πλευρά του φορέα υλοποίησης του έργου δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις στα θέματα που είχε θέσει η Επιτροπή σε προηγούμενη συνεδρίαση σχετικά με τον κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων, τη διαδικασία ύδρευσης/ άρδευσης, καθώς και για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. «Για αυτό και η εισήγησή μας ως Επιτροπή είναι αρνητική», σημείωσε.

Αρνητική γνωμοδότηση, μετά από σχετική εισήγηση και της αρμόδιας υπηρεσίας, έλαβε η Επιτροπή για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή και λειτουργία έξι (06) Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 18 MW , στις θέσεις «ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ», «ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ» και «ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΨΑΛΑ» της Δ.Ε. Ασπροποτάμου και στις θέσεις «ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ» και «ΧΙΟΛΙ» της Δ.Ε. Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας και στη θέση «ΟΞΥΑ ΔΕΣΠΑΤΗ» της Δ.Ε. Μετσόβου, του Δήμου Μετσόβου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου».

Τέλος, η Επιτροπή ενέκρινε – κατά πλειοψηφία - τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στα τέλη Μαρτίου 2023, καθώς και σε εκδήλωση Ηπειρωτικών προϊόντων & τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα στα τέλη Μαΐου 2023. Όπως, τόνισαν στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας, η Περιφέρεια συμμετέχει στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις μετά από σχετικές προσκλήσεις.

Ακόμη, διευκρινίστηκε πως η προηγούμενη απόφαση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών πωλητών για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου, που είχε οριστεί στις 350 θέσεις, αφορά και τους επαγγελματίες πωλητές.
Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για ΜΠΕ έργων και Εκθέσεις προϊόντων Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος για ΜΠΕ έργων και Εκθέσεις προϊόντων Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 03, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες