Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 09.00΄, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2023.
  2. Τροποποίηση όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς & αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Αγίου Δονάτου, 2.Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Παραμυθιάς», που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
  3. Έγκριση Πρακτικού IV ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου».
  4. Έγκριση Πρακτικού Ι (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΛΙΟΥ».
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Δεκεμβρίου 2022.
  6. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Ηγ/τσας.
  7. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδκείο Ηγ/τσας.
  8. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Ειρηνοδκείο Ηγ/τσας.
  9. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων Μεταβατική έδρα ΄Αρτας .
  10. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B΄ Εξαμήνου 2022.
Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Συνεδριάζει την Τετάρτη η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες