Στα μεγάλα έργα “πράσινων μεταφορών” της Ε.Ε. εντάχθηκε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Στα μεγάλα έργα “πράσινων μεταφορών” της Ε.Ε. εντάχθηκε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας


Η Επιτροπή επέλεξε 107 έργα υποδομών μεταφορών, τα οποία θα λάβουν επιχορηγήσεις ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Πάνω από το 80% της χρηματοδότησης θα στηρίξει έργα που θα καταστήσουν πιο αποδοτικό, οικολογικό και ευφυές το δίκτυο σιδηροδρόμων, εσωτερικών πλωτών οδών και θαλάσσιων οδών κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Επιπλέον, τα έργα θα ενισχύσουν τις λωρίδες αλληλεγγύης ΕΕ-Ουκρανίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν για τη διευκόλυνση των εξαγωγών και των εισαγωγών της Ουκρανίας.
Έχει επίσης δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων κατά μήκος του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η σήραγγα βάσης του Brenner (που συνδέει την Ιταλία και την Αυστρία), η Rail Baltica (που συνδέει τα τρία κράτη της Βαλτικής και την Πολωνία με την υπόλοιπη Ευρώπη) και το διασυνοριακό τμήμα μεταξύ Γερμανίας και Κάτω Χωρών (Emmerich-Oberhausen).
Θαλάσσιοι λιμένες της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της από ξηράς ηλεκτροδότησης με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα ελλιμενισμένα σκάφη.
Το έργο που επιλέχθηκε στην Ελλάδα αφορά μελέτες και εργασίες για την ανάπτυξη υποδομών από ξηράς ηλεκτροδότησης (SSE) στο λιμάνι στην Ηγουμενίτσα, το οποίο αποτελεί βασικό λιμάνι του διαδρόμου ORIENT- EAST /MED . Το έργο καλύπτει εργασίες για την ανάπτυξη της SSE για τρεις θέσεις αγκυροβολίας καθώς και τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για πρόσθετες θέσεις SSE και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της SSE. Το σημαντικότερο όφελος του έργου θα είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα ελλιμενισμένα πλοία.
Στα μεγάλα έργα “πράσινων μεταφορών” της Ε.Ε. εντάχθηκε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας Στα μεγάλα έργα “πράσινων μεταφορών” της Ε.Ε. εντάχθηκε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 22, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες