Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3), στις 26 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑ 1ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 1Π,α/α 13): «Παράκαμψη Ηγουμενίτσας, του κάθετου άξονα 30 (Ηγουμενίτσα- Σαγιάδα- Μαυρομάτι) της Εγνατίας οδού, Δήμος Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1, ομάδα 1η,α/α 4): «Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικολογική αξιολόγηση στο οδικό τμήμα Ηγουμενίτσα- Σαγιάδα- Μαυρομάτι του Κάθετου Άξονα 30 της Εγνατίας οδού-κωδ. Αναφοράς 5719, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ.Ε. Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δ για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Κοιμητηρίου Δήμου Ηγουμενίτσας».

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) Δήμου Ηγουμενίτσας Οικονομικού Έτους 2023.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.
 
ΘΕΜΑ 5
Έγκριση μίσθωσης κτιρίου-γραφείων για τη στέγαση της υπηρεσίας Πρόνοιας.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 11854/01.06.2023 σύμβασης 23SYMV012796552) για την υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων λουτρικών εγκαταστάσεων (παραλιών) περιοχής δικαιοδοσίας Δήμου Ηγουμενίτσας στις ΔΕ Πέρδικας και Συβότων για το έτος 2023» (Α/Σ Διαγωνισμού 189665) Συμβατική αξία 103.400,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%).

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.
 
ΘΕΜΑ 7ο
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ 709/τ.Β΄/ 24.02.2021).

-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Μετονομασία οδού στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας, από οδός «Ολύμπου» σε οδό «Ρένας Κώτσιου».

-Εισηγήτρια: Ζεϊμπέκογλου Δέσποινα – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση ΕΠΖ περί αιτήματος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας Α.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης χώρου στο Ο.Τ.44 της 1ης Π.Ε. έκτασης 357,95τμ. (σχετ. η υπ’ αριθμ. 340/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 45/2023 απόφασή της περί ανταλλαγής απαλλοτριωμένου εδαφοτεμαχίου ΑΔΜΗΕ ΑΕ με νέο εδαφοτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας για την εγκατάσταση πυλώνα υψηλής τάσης στο πλαίσιο έδρασης εναέριας διασυνδετικής Γραμμής Μεταφοράς 150 KV διπλού κυκλώματος βαρέως τύπου ΑΡΑΧΘΟΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ και συγκεκριμένα με το κύκλωμα Υ/Σ Πρέβεζας Ρ40-Υ/Σ Μούρτου Ρ30 στη θέση ΤΖΑΝΑ.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 30/2023 απόφασή της περί τροποποίησης της εγκεκριμένης μηκοτομής στο Ο.Τ.6 της 3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 32/2023 απόφασή της περί εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης Εμβαδού 11,458.67τ.μ. από τμήμα του τεμ.950 Αγροκτήματος Γραικοχωρίου έτους 1959, που βρίσκεται στην Κοινότητα Γραικοχωρίου Δήμου Ηγουμενίτσας, με σκοπό την εναπόθεση οχημάτων.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Εισήγηση ΕΠΖ με την υπ’ αριθμ. 33/2023 απόφασή της για την ολοκλήρωση-αποκατάσταση-ανταλλαγή έκτασης εμβαδού 1.680,00τμ από το με αριθμό 978 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας κληρονόμων Τηλέμαχου Θ. Κανάκη με τμήμα ίσης έκτασης από το με αριθμό 1195 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση ΕΠΖ περί δωρεάν παραχώρηση χώρου ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας (Κοινότητα Αργυροτόπου) για ικανοποίηση αναγκών Τελωνείου Ηγουμενίτσας για τη φύλαξη κατασχεμένων οχημάτων.

-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για την ανάληψη από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηγουμενίτσας των διαδικασιών επίτευξης της απαιτούμενης μελετητικής επάρκειας του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. Ηγουμενίτσας» και καθορισμός των όρων αυτής.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ» του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».

-Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Δήμου Πάργας για την υλοποίηση του Έργου «Μεταφόρτωση Απορριμμάτων του Δήμου Πάργας στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Βασιλικό Δήμου Ηγουμενίτσας» και καθορισμός των όρων αυτής.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο
Εισήγηση Επιτροπής Κυκλοφορίας με την υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφασή της περί δημιουργίας δυο (2) θέσεων στάσης για τουριστικά λεωφορεία μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο
Εισήγηση Επιτροπής Κυκλοφορίας με την υπ’ αριθμ. 25/2023 απόφασή της περί δημιουργίας διαβάσεων – διαγραμμίσεων επί των οδών “Δαγκλή” και “Παρόδου Δαγκλή” στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Επί αιτήσεως του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηγουμενίτσας περί ανανέωσης – τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 118488/24-09-2020 περί απαγόρευσης θήρας στη θέση «Βραχωνά» της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Λύση σύμβασης μισθωμένου περιπτέρου στην Κοινότητα Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση προσωρινής παραχώρησης της χρήσης των σχολικών κτιρίων των κοινοτήτων Μορφάτι και Σπαθαράτι στο εργαστήριο “Trans-Oikeiology”.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο
Χορήγηση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με κοινοτική στην Τ.Κ. Πέρδικας.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Αποδοχή παραίτησης κ. Γεώργιου Ματρακούκα από το διοικητικό συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» και αντικατάστασή του.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο
Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής με την υπ’ αριθμ. 163/2023 απόφασή της περί καθορισμού αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.

-Εισηγητής: Γκόλιας Βασίλειος - Αντιδήμαρχος.
 
ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση της αριθμ. 60/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας” περί έγκρισης του Πρακτικού Καταστροφής Υλικού 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας.

-Εισηγητής: Ηλίας Λώλης –Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣυνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 22, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες