Στον «αέρα» βγαίνει το Εξοικονομώ – Επιχειρώ – Τα ποσά της επιδότησης και οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Στον «αέρα» βγαίνει το Εξοικονομώ – Επιχειρώ – Τα ποσά της επιδότησης και οι επιλέξιμες παρεμβάσειςΣτον «αέρα» βγαίνει μέσα στο επόμενο διάστημα το πρόγραμμα Εξοικονομώ - Επιχειρώ από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνοντας επιχορήγηση έως και 50% για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Όπως σημείωσε μιλώντας την Τετάρτη στο Athens Energy Summit Νικόλαος Μαντζούφας, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών η πρόσκληση του προγράμματος «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις θα βγει σύντομα με τη δράση να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων που αναμένεται να υλοποιηθούν από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι το 2026 με συνολικούς πόρους 30,5 δισ. εκ των οποίων το 38% θα κατευθυνθεί σε έργα πράσινης μετάβασης.


Όσον αφορά ειδικότερα στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προδημοσίευση του οδηγού, αναμένεται να διατεθούν κονδύλια ύψους 200 εκατ. ευρώ με τα 100 εκατ. ευρώ να κατευθύνονται προς τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100 εκατ. ευρώ προς τον κλάδο του Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, για τους κλάδους εμπορίου και υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ, ενώ για τον κλάδο του τουρισμού τα όρια αυτά κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

Ως προς το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης, αυτό διαμορφώνεται στο 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και στο 50% για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας δημόσιας δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις 20 προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραμμα, μπορούν να επιλέξουν από μία λίστα 9 παρεμβάσεων με απώτερο στόχο μέσω των επενδύσεων που θα γίνουν να εξασφαλιστούν η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35% και αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες επεμβάσεις αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων και εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, την αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού) και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων. Παράλληλα θα επιδοτούνται και άλλες δράσεις όπως είναι η σύνταξη, η υποβολή και η παρακολούθηση της αίτησης.

Πιο συγκεκριμένα, επιδοτούνται:
επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),
επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,
εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.
Στον «αέρα» βγαίνει το Εξοικονομώ – Επιχειρώ – Τα ποσά της επιδότησης και οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Στον «αέρα» βγαίνει το Εξοικονομώ – Επιχειρώ – Τα ποσά της επιδότησης και οι επιλέξιμες παρεμβάσεις Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 22, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-up

Σελίδες