Η νέα επιτροπή κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας

Η νέα επιτροπή κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου, το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010, το Ν.2690/1999, την με αριθμ. 13/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και τέλος τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Συγκροτεί επιτροπή αντιμετώπισης και επίλυσης Κυκλοφοριακών & Συγκοινωνιακών Ρυθμίσεων που προκύπτουν στο Δήμο Ηγουμενίτσας, ως εξής: 
1. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τακλάκογλου Παναγιώτη, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 
2. Τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μητσέλο Αλέξανδρο, μέλος, 
3. Τον δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας κ. Βαλάκο Σπυρίδων, ως Αντιπρόεδρο, 
4. Έναν Μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, (θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) 
5. Έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας, 
6. Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου, 
7. Έναν εκπρόσωπο από τις Σχολές Οδηγών με έδρα τον Δήμο Ηγουμενίτσας, 
8. Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Αυτοκινητιστών, 
9. Έναν εκπρόσωπο ΑΜΕΑ. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπέζας Αντώνιος, Βένος Διαμαντής, Καρβούνης Χρήστος και Γουρνάρης Μιχαήλ, οι οποίοι δεν συμφώνησαν με τον ορισμού του κ. Βαλάκου Σπυρίδωνα ως μέλος της επιτροπής οριζόμενο από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η νέα επιτροπή κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας Η νέα επιτροπή κυκλοφοριακών & συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες