ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συζήτηση σχετικά με: «Ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων: Επιπτώσεις και κίνδυνοι για τα δημόσια Περιφερειακά Πανεπιστήμια και ειδικότερα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

2. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2024

3. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2024 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)

4. Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη Βασιλική Ιωαννίνων επί της επαρχιακής οδού» σύμφωνα με την κτηματολογική μελέτη του έργου.

5. Έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Έγκριση και υποβολή της Στρατηγικής OXE στο Πρόγραμμα ΗΠΕΙΡΟΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 – Επικαιροποίηση Στρατηγικής ΟΧΕ του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για την "Πολιτιστική διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 22, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες