Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας Στις 6 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήµου Ηγουμενίτσας, η οποία έχει συσταθεί με την υπ’αριθμ. 147/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. Κατά τη συνεδρίαση έγινε ενημέρωση για τις αρμοδιότητες των μελών, από την πρόεδρο, κα Βασιλική Τσώτου και συμφωνήθηκε ομόφωνα στην επόμενη συνεδρίαση όλα τα μέλη να εισηγηθούν τις προτάσεις τους. 

Μέλη Επιτροπής Ισότητας: 
1. Πρόεδρος κα Βασιλική Τσώτου, αναπληρούμενη από την κα Χριστίνα Τζέλλου, 
(Δημοτικοί Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας). 

2. κ. Γεώργιος Βασιλειάδης αναπληρούμενος από τον κ. Σπυρίδωνα Κάτση, 
(Δημοτικοί Σύμβουλοι λοιπών παρατάξεων). 

3. κα Μαρία Αναγνωστοπούλου αναπληρούμενη από την κα Χριστίνα Μπούτα, 
(Υπάλληλοι της Δ/νσης Κοινωνική Πρόνοιας του Δήμου Ηγουμενίτσας). 

4. κα Βασιλική Πάντου αναπληρούμενη από τον κ. Βασίλειο Γιαννάκη, 
(Πρόεδροι Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων). 

5. κ. Χρήστος Ντάλλας αναπληρούμενος από την κα Κλειώ Γιαννούλη, 
(Εκπρόσωποι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας). 

6. κα Αλεξάνδρα Τζούρτζου αναπληρούμενη από τον κ. Αχιλλέα Ράπτη, 
(Εκπρόσωποι της Μ.Κ.Ο. “ΟΡΑΜΑ” ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ). 

7. κα Άννα Ρεντζεπέρη Καθηγήτρια, ως Εμπειρογνώμονας. 

8. κ. Αθανάσιος Χασκής Κοινωνικός Λειτουργός, ως Εμπειρογνώμονας. 

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ισότητας: 

· Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο 

· Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 

· Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο. 

· Συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. 

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 13, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες