Πως θα λειτουργεί η τηλεργασία στο δήμο Σουλίου

Πως θα λειτουργεί η τηλεργασία στο δήμο ΣουλίουΚατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, ο δήμος Σουλίου αποφασίζει την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου και τον αριθμό των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εργασία ανά Διεύθυνση/Τμήμα, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας απόφασης μέχρι και 30-11-2020:

Α) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών:

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει τρεις (3) υπάλληλοι καθώς η φύση συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου: τηλ. 2666360113, 2666360114, 2666360117 (email:zliakou@1468.syzefxis.gov.gr, aikgoulioumi@paramythia.gr, kmpotzios@paramythia.gr)
– Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας: τηλ. 2666360108 (email: vtsakou@paramythia.gr)
– Γραφείο Ταμειακής Υπηρεσίας: τηλ. 2666360109 (email: klymperi@paramythia.gr)

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου, ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και ένας (1) υπάλληλος από το Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία.
Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου: τηλ. 2666360106 (email: ds@paramythia.gr)
– Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων του Δήμου: τηλ. 2666360106, 2666360119 (email: ds@paramythia.gr, spolga@paramythia.gr)
– Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας: τηλ. 2666360132, 2666360134 (email: smarazopoulos@paramythia.gr, nmanos@paramythia.gr)
– Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου: τηλ. 2666360122, 2666360119 (email: apap@paramythia.gr, spolga@paramythia.gr)

Τμήμα ΚΕΠ
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος από το γραφείο KEΠ Δ.Ε. Παραμυθιάς καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο παρακάτω τηλέφωνο ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
– ΚΕΠ Δ.Ε. Παραμυθιάς: τηλ. 2666029031 (email: d.paramythias@kep.gov.gr)

Β) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχει ένας (1) υπάλληλος του Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: – τηλ. 2666360134 (email: nmanos@paramythia.gr)

Γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας:

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχουν δύο (2) υπάλληλοι καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– Γραφείο Μελετών και Έργων: τηλ. 2666360131, 2666360127 (email: aboustantzi@paramythia.gr, gpappas@paramythia.gr)
– Γραφείο Προμηθειών: τηλ. 2666360135 (email: entagka@paramythia.gr)

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Στην εξ αποστάσεως εργασία θα συμμετέχουν δύο (2) υπάλληλοι καθώς η φύση του συγκεκριμένου αντικειμένου επιτρέπει την τηλεργασία. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
– τηλ. 2666024100, 2666360127 (email: spappas@paramythia.gr, gbolosis@paramythia.gr, gpappas@paramythia.gr)

Κατά τα λοιπά, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Σουλίου θα απασχοληθούν αυτοπροσώπως στην οργανική μονάδα όπου ανήκουν αφού δύναται να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού (εξυπηρέτηση κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας, αερισμός, 1,5 μ. απόσταση ανά εργαζόμενο κλπ).

Κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής των ανωτέρω οι υπάλληλοι που δεν παρευρίσκονται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία δεσμεύονται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) σύμφωνα με το πλάνο εργασιών, που πραγματοποιείται σε καθημερινή ή και σε εβδομαδιαία βάση από τους αντίστοιχους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Διευθύνσεων, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κάνουν χρήση της αδείας ειδικού σκοπού ή απουσιάζουν με
τις προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες.

Σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, θα αξιοποιηθεί και προσωπικό από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν είναι κατεπείγουσες για τη λειτουργία της υπηρεσίας.
Πως θα λειτουργεί η τηλεργασία στο δήμο Σουλίου Πως θα λειτουργεί η τηλεργασία στο δήμο Σουλίου Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Νοεμβρίου 13, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες