ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,8% η ανεργία το α’ τρίμηνο 2023 – Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,8% η ανεργία το α’ τρίμηνο 2023 – Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόλησηΧαμηλότερα κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες, βρέθηκε η ανεργία στη χώρα μας το α΄ τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Διαμορφώθηκε σε 11,8%, από 11,9% που ήταν ένα τρίμηνο πριν (δ΄ 2022) και 13,8% πέρυσι το α΄ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στο υπό εξέταση διάστημα, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 550.535 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 14,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η ανεργία στους άνδρες ήταν 9% και στις γυναίκες 15,4%. Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό 33,2% καταγράφηκε μεταξύ 15-19 χρόνων και ακολούθησαν με 26,1% οι ηλικίες 20-24. Μεταξύ 25 -29 ετών η ανεργία ήταν 19,3%, 30-44 στο 12,5%, 45-64 στο 8% και 65+ 8,8%.

Σε επίπεδο Περιφερειών στην πρώτη θέση βρέθηκαν τα Ιόνια Νησιά με ανεργία 20,4% και ακολούθησε το Νότιο Αιγαίο με 18,7%. Στον αντίποδα ήταν η Αττική με 8,1% και η Δυτική Ελλάδα με 9,9%.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.098.011 άτομα παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,9%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται, ούτε αναζητούν εργασία ανήλθαν σε 4.392.839. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 3.168.769. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι

Κατά το Α ́ τρίμηνο του 2023, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (68,8%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (20,3%). Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,4%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 6,5%. Η μερική απασχόληση εμφανίζει αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 16,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι επαγγελματίες (22,5%) και οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (21,5%).

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ειδικευμένους τεχνίτες και στους ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2,7%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους υπαλλήλους γραφείου (8,3%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (10,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους υπαλλήλους γραφείου (11,3%). Αν εξεταστεί η εξέλιξη της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρείται ότι, από το A’ τρίμηνο του 2012 αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης–τάση που αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από το 2021. Την ίδια περίοδο μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε χειρωνακτικά επαγγέλματα με εξειδίκευση, το οποίο, ωστόσο, παρουσιάζει αύξηση από το 2021. Το ποσοστό στα μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ακολουθεί αύξηση ενώ το ποσοστό των απασχολουμένων σε στοιχειώδη επαγγέλματα παραμένει σχετικά σταθερό μετά το 2012. Το ποσοστό των απασχολούμενων στην γεωργία, δασοκομία, κτηνοτροφία και αλιεία εμφανίζει πτωτική τάση από το 2014 με τάση ανόδου τα τελευταία 3 έτη.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (52,8%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (17,7%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (80,1%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 9,4% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 3,7% είναι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο, και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,5% έχει παραπάνω από μία εργασία.
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,8% η ανεργία το α’ τρίμηνο 2023 – Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση ΕΛΣΤΑΤ: Στο 11,8% η ανεργία το α’ τρίμηνο 2023 – Αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 15, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες