Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών δια ζώσης που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (Ελευθερίου Βενιζέλου 8), στις 21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την υπ’ αριθμ. 375/2-6-2022 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. 5η Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023 του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος και κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

2. Έγκριση Απολογισμού Οικ. Έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

3. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2023 – Β΄Κατανομή.
-Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

4. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ. Π.Ε. ) του έργου ( Υποκατηγορία Α1 , ομάδα 1η , α/α ):4) : << Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικολογική αξιολόγηση στο οδικό τμήμα Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα – Μαυρομάτι του Κάθετου άξονα 30 της Εγναντίας οδού- κωδ. Αναφοράς 5719, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας Δήμος Ηγουμενίτσας, Δ.Ε. Σαγιάδας, Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου>>.
-Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

5. Έκφραση γνώμης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
( Μ. Π.Ε. ) του έργου ( Υποκατηγορία Α1 , ομάδα 10η : << Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ) με διακριτική ονομασία << ΠΛΑΙΣΙΟ>>, ισχύος 58,5 ΜW , στη θέση << ΠΟΥΛΙΑ – ΚΟΤΣΙΟΝ-ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ>> και των συνοδών του έργου στις Δ.Ε. Φιλιατών και Σαγιάδας , του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας , Περιφέρειας Ηπείρου>>.
-Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

6. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ηγουμενίτσας σε θέματα υπηρεσίας Δόμησης.
-Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

7. 4η Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φιλιατών και Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ για τη λειτουργία του Προγράμματος << Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Πρόεδρος ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ κα Ευθυμίου Ελένη, Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από Παλαιοχώρι προς Δονάτο» του Δήμου Φιλιατών
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

9.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποκατάστασης υποδομών από θεομηνίες στο Δήμο Φιλιατών Περ. Ηπείρου» του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

10.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

11.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

12.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στην κοινότητα Σαγιάδας» του Δήμου Φιλιατών.
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

13.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης σε κοινότητες του Δήμου Φιλιατών» του Δήμου Φιλιατών.
- Αντιδήμαρχος Κ. Κατσάρης Πέτρος

14. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση – Συντήρηση δικτύου ύδρευσης από γέφυρα Νεράιδας έως Κοινότητα Αετού» του Δήμου Φιλιατών.
- Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

15.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πλατείας στην Κοινότητα Κεραμίτσας» του Δήμου Φιλιατών.
- Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

16.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στην κοινότητα Ελαίας» του Δήμου Φιλιατών.
- Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου "Αποκατάσταση ομβρίων υδάτων στις Κοινότητες Ασπροκκλησίου, Αχλαδέας, Γολάς, Σίδερης, Παλαιοχωρίου", του Δήμου Φιλιατών.
- Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

18.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» του Δήμου Φιλιατών
- Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

19. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας Σαγιάδας.
-Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

20. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 181/2000 απόφαση του Δ.Σ με θέμα: Παραχώρηση χρήσης ακινήτου (καταργημένο)ΔΣ Ελαίας στην Η΄Εφορεία Αρχαιοτήτων>>.
Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

21. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαίας μη λειτουργούντος δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό Ελαίας Φιλιατών .
Εισηγήτρια : κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Ιουνίου 15, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες