Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου: Πρωτοπόρος στην Απασχολησιμότητα και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου: Πρωτοπόρος στην Απασχολησιμότητα και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας


Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου πρωτοπόρος στις δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων της Περιφέρειας Ηπείρου και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος το Έργο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο της Πράξης με «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5068870. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), στα πλαίσια της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Σκοπός του Έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης σε 340 ανέργους τουλάχιστον αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν, νέες ή υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας στους δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ηπείρου σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για τη Περιφέρεια Ηπείρου.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:

· ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ - SOCIAL ΜEDIA MARKETING

· ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

· ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

· ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

· ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 100 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων από διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

To εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε άνεργο εγγεγραμμένο στα μητρώα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ανέρχεται στα 1.600,00€.

Η Υποβολή αιτήσεων γίνεται έως και 02/07/2023 και ώρα 23:59:59 μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας συμμετοχής https://forms.gle/2WUiJ9gC3L1J1juA7.

Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (σε μορφή αρχείων.pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedipeirou@gmail.com.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Π.Ε.Δ. Ηπείρου:

https://pedepirus.gr/prosklisi-pros-ofeloumenous-sto-plaisio-tou-ypoergou-1-me-titlo-energeies-symvouleftikis-katartisis-kai-pistopoiisis-dexiotiton-ped-ipeirou-tis-praxis-me-mis-5068870/
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου: Πρωτοπόρος στην Απασχολησιμότητα και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου: Πρωτοπόρος στην Απασχολησιμότητα και Ένταξη στην Αγορά Εργασίας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Ιουνίου 28, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες