Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 2η Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 2ο
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 3ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ 195694) με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»»: Τμήμα 1: «Ευφυής Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων» ("Smart and Intelligent Data Management platform") α/α ΕΣΗΔΗΣ 195694.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος.

Θέμα 5ο
Έγκριση πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α/Σ 195714) με τίτλο «Ανάπτυξη Διασύνδεσης των Βασικών Λιμανιών του Brindisi και της Ηγουμενίτσας» (Επίσημος τίτλος: "Development Of Connections between the Key ports of Brindisi and Igoumenitsa") με ακρωνύμιο "DOCK-BI", που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»»: Τμήμα 2: «Ο Ευφυής Ψηφιακός Μετασχηματισμός πέριξ των Λιμανιών – Σχέδιο Βιωσιμότητας και Προοπτικές της Ηγουμενίτσας ως Πόλη 4.0» ("Smart and Intelligent Data Management platform") α/α ΕΣΗΔΗΣ 195714.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο
Επικαιροποίηση της με αριθ. 118/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την "Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας" στο ΕΣΠΑ 2021-2027 (μεταφορά από το ΕΣΠΑ 2014-2020).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο
Πρόσκληση για χορήγηση εξηγήσεων ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης στην Τ.Κ. Συβότων» (ΑΣ 199329).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων, για την κάλυψη των δομών του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο
Έγκριση των Πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εμβαδού έκτασης Ε=4.365,80 τ.μ. τμήμα του υπ΄ αριθ. 1643 τεμαχίου διανομής αγροκτήματος Συβότων, της Κοινότητας Συβότων, του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο
Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή του πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας» (η επικαιροποίηση αφορά στα υποέργα 6, 7, 8, 9 και 11 της ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5041828).
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο
Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στους Δικηγόρους της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου για παράσταση και συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων της με αριθ. ΑΝ 9/2023 αίτησης αναστολής εκτέλεσης Σπυρίδωνος ΒΑΓΓΕΛΗ και λοιπών δύο (2) κατά Δήμου Ηγουμενίτσας.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο
Επί αιτήσεως Σπυριδούλας ΛΥΤΡΑ του Αριστομένη για ανάκληση – διόρθωση της με αριθ. 138/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας με την οποία αποφασίστηκε ο εξώδικος συμβιβασμός των κληρονόμων από την μητέρα της Φρειδερίκη χα. Αριστομένη ΛΥΤΡΑ κατοίκου εν ζωή Παραποτάμου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο
Επί αιτήσεως Μαρίας ΤΣΙΝΙΔΟΥ του Σάββα για εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω εφαρμογής σχεδίου πόλης Πέρδικας Δήμου Ηγουμενίτσας σε ιδιοκτησία της.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Εισηγητής: - Βασίλειος Γκόλιας Αντιδήμαρχος
Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Αυγούστου 02, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες