Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας για το ΟΣΤΡΙΑ

Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας για το ΟΣΤΡΙΑ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Των :Κωνσταντίνου Σακαρέλη, Θεόφιλου Κονάκη
ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας
κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δήμου Ηγουμενίτσας
κ. Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ. Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας
Δημότες Δήμου Ηγουμενίτσας
Ηγουμενίτσα 1η Δεκεμβρίου 2015

Αγαπητοί Κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή δηλώνουμε την ανάγκη να εκφράσουμε την αγανάκτηση μας για όσα λέχθηκαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας της 25.11.2015 και μας αφορούν.
Συγκεκριμένα υπήρξε, δυστυχώς, σωρεία αναληθειών και παραπληροφόρησης, που, πέρα από το γεγονός, πως μας προσβάλει και μας δυσφημεί και μας οδηγεί στην λήψη νομικών ενεργειών για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, συνιστά και προσπάθεια απόκρυψης από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της πραγματικότητας και των καταχρηστικών πρακτικών, που ακολούθησε εμμονικά σε βάρος μας ο Δήμος Ηγουμενίτσας.
1.Στην ως άνω συνεδρίαση η κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών ανέφερε, πως δήθεν «παρά τις συνεχείς επαφές με δύο επιχειρηματίες του Δρεπάνου, αυτοί αρνήθηκαν παντελώς να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τον Δήμο». 
Ελπίζουμε να μην αναφέρεται σε εμάς, καθώς με την από 11.05.2015 Αίτηση μας προς τον κ. Δήμαρχο Ηγουμενίτσας, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας και την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ηγουμενίτσας, αιτηθήκαμε την ρύθμιση των οφειλών μας, στο πνεύμα της από 13.03.2015 Εισήγησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Ηγουμενίτσας, απευθυνόμενη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ερμηνεύεται η μεταξύ του Δήμου και εμάς μισθωτική σύμβαση. 
Η Εισήγηση αυτή συμπεριλαμβάνεται αυτούσια στην υπ’ αριθμ. 73/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, ληφθείσα κατά την συζήτηση της 26ης Μαρτίου 2015, δηλώσαμε δε ενώπιον του κ. Δημάρχου Ηγουμενίτσας και των λοιπών μελών της Οικονομικής Επιτροπής την βούληση μας να παραδώσουμε το μίσθιο στον Δήμο.
ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2015 ΔΗΛΩΣΑΜΕ, ΑΦΕΝΟΣ, ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΑΣ.
 Ουδεμία απάντηση λάβαμε, η δε Αίτηση μας ουδέποτε ετέθη υπ’ όψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
2.Στην ίδια ως άνω συνεδρίαση της …11.2015 από την αρμόδια κ. Αντιδήμαρχο Οικονομικών «ενημερώθηκαν» τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εν τέλει όλοι οι εσείς, οι συνδημότες μας, πως δήθεν «ο Δήμος έχει το δικαίωμα να σφραγίσει τα καταστήματα του Δρεπάνου, γιατί απορρίφθηκαν οι Αιτήσεις Αναστολής από τα αρμόδια Δικαστήρια». 
ΤΙΠΟΤΕ ΨΕΥΔΕΣΤΕΡΟ ΑΥΤΟΥ.
Εμείς δικαιούμαστε να μιλούμε για το κατάστημα «ΟΣΤΡΙΑ» και μόνο για αυτό: Με την υπ’ αριθμ. 52/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, κατόπιν της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1038/2015 απόφαση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του καταστήματος μας. 
Κατά της απόφασης αυτής προσφύγαμε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, το οποίο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 57/2015 Προσωρινή Διαταγή Αναστολής Εκτέλεσης, δικαιώνοντας μας, δηλαδή, όχι γιατί δεν προκαλείται ζημία στον Δήμο, όπως ψευδώς λέχθηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά γιατί πιθανολογήθηκε μη αναστρέψιμη ζημία μας και ευδοκίμηση της Αιτήσεως Αναστολής μας, την οποία είχαμε, ήδη υποβάλλει ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου. 
Ταυτόχρονα προσφύγαμε, όπως είχαμε νόμιμο δικαίωμα και προβλέπεται από τον Νόμο, κατά της ανωτέρω απόφασης ενώπιον του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
Με την υπ’ αριθμ. 2208/50093/28.09.2015 απόφαση ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ακύρωσε την ως άνω απόφαση του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, με την οποία ανακαλούσε την άδεια λειτουργίας του καταστήματος «ΟΣΤΡΙΑ», ως στερούμενη αιτιολογίας. 
Μάλιστα, έγιναν δεκτοί όλοι οι λόγοι της Προσφυγής μας. Την απόφαση αυτή ο Δήμος Ηγουμενίτσας αποδέχθηκε ως σύννομη και ορθή και παραδέχθηκε το αυθαίρετο των ενεργειών του, καθώς αποφάσισε την μη άσκηση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της άνω απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 
Στην συνεδρίαση, όμως, του Δημοτικού Συμβουλίου επιχειρήθηκε να εμφανισθεί λίγο–πολύ ως «αγράμματος» ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΔΕΝ ΕΠΑΙΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΙΣ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΑΥΤΗ.
Επί της Αιτήσεως Αναστολής μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 86/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, η οποία αναφέρει επί λέξει : «Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβαλλόμενη πράξη ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2208/50093/28.09.2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης αναστολής κατά τα άρθρα 200 επ. του Κ.Δ.Δ., εφόσον έχει εκλείψει το αντικείμενο της παρούσας δίκης…». 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΘΕΩΡΗΣΕ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΟΣΤΡΙΑ», όπως ψευδώς λέχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας από «αρμόδια» χείλη και προς «ενημέρωση» των μελών του και των δημοτών.
Μάλιστα, μετά από παρέμβαση του κ. Δημάρχου Ηγουμενίτσας, ο οποίος ζητούσε από την αρμόδια Αντιδήμαρχο «να τα πει, γιατί έχουμε δικαστική απόφαση», λέχθηκε, πως δήθεν «βγήκε δικαστική απόφαση, με την οποία μπορεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας να σφραγίσει τα μαγαζιά». 
Μετά από όσα περιγράψαμε παραπάνω, προκύπτει καμία απορία για τα ψεύδη; 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΟΣΤΡΙΑ»; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΑΡΑΓΕ-ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ- Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ;
3. Στην ίδια συνεδρίαση τον λόγο πήρε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος είπε, πως «δικαιώθηκε η εν λόγω Επιτροπή και για το momentum (sic) της λήψης της απόφασης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και για το γεγονός, πως δεν καταβλήθηκε από τους μισθωτές ούτε ένα Ευρώ», συνεχίζοντας τον διασυρμό μας, αλλά και τον χορό των ψευδών. 
Έκανε, μάλιστα, λόγο ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας και Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, πως διαστρεβλώθηκε η αλήθεια και πως δέχθηκε πόλεμο και κριτική για τις αποφάσεις του: από τα Δικαστήρια και τα αρμόδια κατά Νόμο όργανα δεν διαστρεβλώθηκε σίγουρα η αλήθεια, καθώς ακυρώθηκε η απόφαση της Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει και η οποία λήφθηκε στα μέσα του καλοκαιριού. 
Από ποιόν, άραγε, επιχειρείται να εμφανισθεί το άσπρο ως μαύρο; Από ποιόν διαστρεβλώνεται η αλήθεια; 
Αισθάνεται δικαιωμένος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ενώ η απόφαση που έλαβε έχει ακυρωθεί;
Είτε δεν μπορεί-δεν το πιστεύουμε-, είτε δεν θέλει-όπως πιθανολογούμε- ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αντιληφθεί την πραγματικότητα, η οποία είναι μία και σαφής: 
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ, ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΩΣ ΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΝ ΠΟΛΛΟΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ!!!
Τι δεν καταλαβαίνει, άραγε, ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συνεχίζει να παραπληροφορεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους δημότες του Δήμου μας; 
Ξεχνά, άραγε, πως η Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει, δεν ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για οφειλόμενα μισθώματα, αλλά για άλλους λόγους; 
Ξεχνά, πως η ύπαρξη ή μη οφειλών έχει τεθεί στην δικαστική κρίση και αναμένεται απόφαση; 
Ξεχνά, πως η απόφαση της Επιτροπής, της οποίας προεδρεύει, ακυρώθηκε; 
Πως δικαιώθηκε; 
Να του θυμίσουμε, πως το «ψέμα έχει κοντά ποδάρια», όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός μας και θα κληθεί σύντομα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. 
Να αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών του, ώστε να αντιληφθεί, πως πολιτική με ψέματα και «με τα ψέματα» δεν γίνεται.
Πέραν από μισθωτές του Δήμου Ηγουμενίτσας είμαστε και δημότες, πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Δυστυχώς, για λόγους, που ακόμη δεν μας είναι ξεκάθαροι, αλλά τους υποπτευόμαστε, η παρούσα Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μας εξοντώσει. 
Χρησιμοποιώντας την δύναμη και εξουσία της Διοίκησης χρησιμοποίησε κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να καταφέρει την ηθική, οικονομική και κυρίως κοινωνική εξόντωση μας. 
Ευτυχώς η Δικαιοσύνη, στην οποία επανειλημμένα προσφύγαμε, μας δικαίωσε και ακύρωσε όλες τις αυθαίρετες αποφάσεις και πρακτικές του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Στην Δικαιοσύνη θα προσφύγουμε και πάλι, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, και εκεί θα κληθούν όλοι όσοι έχουν επιλέξει τον δρόμο της παραπληροφόρησης και του ψεύδους να απολογηθούν για τα σκόπιμα ψεύδη. 
Δεν αρκεί η επίφαση της αυθεντίας και η επίκληση της εξουσίας για να διαστρεβλωθεί η αλήθεια. 
Η αλήθεια πάντα λάμπει και ας στερούμαστε εμείς αξιωμάτων και οφιτσίων.

Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Σακαρέλης
Θεόφιλος Κονάκης
Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας για το ΟΣΤΡΙΑ Ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας για το ΟΣΤΡΙΑ Reviewed by thespro.gr on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 02, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες