Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ενδυνάμωσης των νέων γυναικών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ενδυνάμωσης των νέων γυναικών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας


Στην Ελλάδα το πρόγραμμα για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας
· Ένα διεθνές πρόγραμμα ενημέρωσης και ενδυνάμωσης μόνο για γυναίκες
· Πρώτη φορά στην Ελλάδα
· Συνδιοργάνωση τριών αναγνωρισμένων οργανισμών:
Federation of European Aquaculture Producers (FEAP)
General Committee of the Mediterranean and the Black Sea (GFCM)
Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ)
· Ενίσχυση της επίδρασης νέων γυναικών στην αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
· Έξι ημέρες εκπαίδευσης σε επιλεγμένα μέρη στην ηπειρωτική Ελλάδα
· Γνωριμία με τις πρακτικές υδατοκαλλιέργειας, την ελληνική γαστρονομία και τον ελληνικό πολιτισμό

Στην Ελλάδα πραγματοποιείται για πρώτη φορά μεταξύ 11-18 Ιουνίου το επιμορφωτικό πρόγραμμα για την προώθηση νέων γυναικών στην υδατοκαλλιέργεια με τίτλο "Η ενδυνάμωση των νέων γυναικών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας". Πρόκειται για το αποτέλεσμα συνεργασίας τριών φορέων υδατοκαλλιέργειας: της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (GFCM) του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) και της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ).
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέες γυναίκες από τον χώρο της παραγωγής, της διοίκησης και της έρευνας από 11 χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Ο στόχος είναι οι συμμετέχουσες να αποκτήσουν γνώσεις και πρακτική εμπειρία στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το πρόγραμμα εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση με επισκέψεις σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων αλλά και εσωτερικών υδάτων για να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους και είδη εκτροφής.


Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά το 2022 στην Τυνησία και ο στόχος είναι να επαναλαμβάνεται ετησίως έως το 2030. Η Στρατηγική 2030 του GFCM για την αειφόρο ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο των γυναικών και με το ψήφισμα GFCM/45/2022/1 για την ενδυνάμωση των γυναικών στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τονίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των υφιστάμενων ανισοτήτων και των περιορισμένων ευκαιριών που αυτές αντιμετωπίζουν.
Ενδυναμώνοντας τις γυναίκες στην υδατοκαλλιέργεια, οι GFCM, FEAP και ΕΛΟΠΥ προσβλέπουν στην προώθηση του οδικού χάρτη «Blue Transformation 2020 – 2030» του FAO, με στόχο τη δημιουργία ανθεκτικών και αειφόρων συστημάτων τροφίμων προερχόμενα από τα υδάτινα συστήματα, που θα ωφελούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη και θα συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (17 SDGs) , ειδικά αυτών που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων, την ισότητα των φύλων, την αειφόρο διαχείριση των πόρων και την οικονομική ανάπτυξη.
Οι τρεις οργανισμοί δεσμεύονται να προάγουν ένα δίκαιο και συμπεριληπτικό κλάδο υδατοκαλλιέργειας που υποστηρίζει τις γυναίκες και αναγνωρίζει την αναντικατάστατη συνεισφορά τους. Μέσω αυτής της διεθνούς συνεργασίας στοχεύουν στην προώθηση θετικών αλλαγών και στη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου οι γυναίκες στην υδατοκαλλιέργεια μπορούν να προοδεύουν και να αναπτύσσονται.
Κατά την έναρξη του προγράμματος, ο κ. Πελεκανάκης, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΛΟΠΥ δήλωσε: “Ήμαστε πολύ ενθουσιασμένοι στην ΕΛΟΠΥ που το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται φέτος στην χώρα μας. Στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης που θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιμόρφωση των συμμετεχουσών και στην ανάδειξη του ρόλου των γυναικών. Ο στόχος μας είναι να τους παρέχουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και για το λόγο αυτό έχουμε οργανώσει μια εβδομάδα γεμάτη από θεωρητικά μαθήματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, κυρίως θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων. Για όλους εμάς στην ΕΛΟΠΥ η προώθηση των γυναικών σε όλη την παραγωγική διαδικασία και την αλυσίδα εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο αυτού του κλάδου».
Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ενδυνάμωσης των νέων γυναικών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας Στην Ελλάδα το πρόγραμμα ενδυνάμωσης των νέων γυναικών για την βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 13, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Blog Pop-ups

Σελίδες