Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Τετάρτη 14-06-2023 και ώρα 09:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:Έγκριση του από 23-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του από 26-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή ατυχημάτων στην επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 160.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του από 01-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την άμεση αξιολόγηση τμήματος Φιλιππιάδας – Λούρου με σημερινές συνθήκες», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του από 09-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης
.
Έγκριση του 3ου/06-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-09-2022 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης εθνικού οδικού δικτύου στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη», αναδόχου Ντάφλη Γεωργίου, μέχρι την 30-12-2023
.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», αναδόχου «ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε.», μέχρι την 30-09-2023.

Έγκριση παράτασης καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου / Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας περιοχής Ριζοβουνίου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στο συνδετήριο τμήμα Καρτέρι – Βασιλικό (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την ενίσχυση – προστασία της Γέφυρας Αράχθου στην Άρτα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την μελέτη γεφυρών και cut and cover στο τμήμα Πλαταριάς – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίου Ζερβοχωρίου του ΤΟΕΒ Πεδιάδας – Παραμυθιάς», προϋπολογισμού € 85.670,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό προς οικισμό Γουλά, περιοχής Δαφνούλας Ιωαννίνων.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου Α’ και Β’ τριμήνου 2023.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση και επανατοποθέτηση τεσσάρων (4) αυτόνομων διατάξεων πρόσβασης ΑΜΕΑ στην θάλασσα έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ και υδραυλικών υλικών για την εξυπηρέτηση αγροτικών μονάδων του Δήμου Πωγωνίου».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών – παραγωγικών μονάδων Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από πηγές Λιμπούσιο (παροχή υπηρεσιών)»
.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη διερεύνηση αξιοποίησης υδατικών πόρων και εντοπισμό θέσεων ταμιευτήρων στην ευρύτερη περιοχή Σκλίβανης – Πεστών (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιολόγηση γεωτεχνικής έρευνας για τις ανάγκες θεμελίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων σε τμήμα έκτασης της πρώην Γεωργικής Σχολής (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση του από 08-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάιστας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση του από 08-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη πρανών της 45ης επαρχιακής οδού στα όρια του Ελατοχωρίου», προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας μονοπατιού προς Ι.Μ Βύλιζας Ματσουκίου Π.Ε. Ιωαννίνων», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-07-2023.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-Βελτίωση οδού από κόμβο Αβγού προς Σερβιανά», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-07-2023.
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζαγορίου», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κοπή δέντρων περιμετρικά του ελικοδρομίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σωλήνων για την κατασκευή στραγγιστηρίων και την διευθέτηση όμβριων στα όρια της Χρυσοβίτσας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση δέσης λήψης νερού ενόψει της αρδευτικής περιόδου στην περιοχή των “Αγίων” του Γορμού ποταμού και προστασία πρανών από κατολισθητικά φαινόμενα (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης βατότητας περιμετρικά της Παμβώτιδας και αποκατάσταση κατεστραμμένου τεχνικού (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακού δικτύου Πυξαριά – Αγία Βαρβάρα (παροχή υπηρεσιών)»
.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαμόρφωση οδοποιίας διαμόρφωσης πρόσβασης αυγοπαραγωγών στην ευρύτερη περιοχή Χαροκοπίου και Πλατάνου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άρση καταπτώσεων, βελτίωση πρανών και καθαρισμός τάφρων επαρχιακού δικτύου από Αετορράχη προς Πράμαντα (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και στερέωση βάθρων γέφυρας και διευθέτηση ροής στα Πλαίσια Κατσανοχώρια (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης στέγης και φθορών κτιρίων κτηνοτροφικών και γεωργικών αναγκών (προμήθεια υλικών)».

Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού σε κατηγορίες Δαπανών για το έργο “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE-WATER”, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020”.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου έτους 2023, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2023 όπως διαμορφώθηκε μετά την 3η Τροποποίησή του.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων φιλοξενίας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Γενικών Δ/ντών Κτηνιατρικής των Μεσογειακών Κρατών, το διάστημα 20 – 24 Ιουνίου 2023, στα Ιωάννινα.

Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 91709/719/08-06-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας Αγνής Νάκου στις 09/06/2023 στην Αθήνα για σύσκεψη στην Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και έγκριση αντίστοιχων δαπανών».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, του φακέλου εξαίρεσης από την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου: «Έργα τμηματικής διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Οξυδάς, Δήμου Πάργας, σε μήκος 130 μ, περίπου ανάντη της εκβολής, Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την Περιφέρεια Ηπείρου.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινού Ναού Αγ. Θεοδώρας Άρτας, της αναβίωσης του εθίμου Άη Γιάννη Ριγανά, στις 23 Ιουνίου 2023, στην Άρτα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Δήμο Ιωαννιτών, φεστιβάλ πολιτισμού “Refugee Week Greece”, στις 19-25 Ιουνίου 2023, στα Ιωάννινα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με τον Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων, αγώνων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλιείας με Φελλό σε εσωτερικά νερά 2023, στις 01-02 Ιουλίου 2023, στην Άρτα.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων στην διοργάνωση, με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων, πολιτιστικής εκδήλωσης, στις 24 Ιουνίου 2023.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία δημοσιογράφων από την Ρουμανία.

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στα περιοδικά «TRAVEL» και «QUATTRORUOTE» της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Έγκριση συμπληρωματικών και διορθωμένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, καθώς και συμπληρωματικών ονομαστικών καταστάσεων των δικαιούχων των επιδομάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023.
Απόφαση για την άσκηση Ειδικής Αίτησης του άρθρου 7Α του Ν 2882/2001, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων για την παροχή άδειας πραγματοποίησης εργασιών επί των απαλλοτριούμενων εκτάσεων για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Ισόπεδων Κόμβων επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών στη συμβολής με την ΤΚ Νεοκαισάρειας».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση, με την ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ε.Μ.Κ.Η.) εκδήλωσης με θέμα: «Η ποιότητα των προϊόντων της ποιμενικής κτηνοτροφίας και των αυτόχθονων φυλών ως κίνητρο για την ενασχόληση των νέων με τον κλάδο».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ποταμού και προστασία ιδιοκτησιών στα όρια των Μηλιωτάδων (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη των δασοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν την βελτίωση του δρόμου προσπέλασης του οικισμού Ποτιστικών του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας ορεινού δικτύου όρια Νομού Ιωαννίνων προς Μελισσουργούς (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων και στήριξη πρανών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στα όρια του πρώην Δήμου Σελλών (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προσβάσεων γεωργικών δραστηριοτήτων στον κάμπο Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολίσθησης, κατασκευή τοίχου με ογκόλιθους για την προστασία του επαρχιακού δικτύου στην Έλαφο (παροχή υπηρεσιών)».
             
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτιωτικές εργασίες προσβάσεων και καθαρισμός στραγγιστικών τάφρων Ζαλόγγου και όρια νομού (παροχή υπηρεσιών)».
   
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και καθαρισμός ομβροδεξαμενών και έργων όμβριων για κτηνοτροφική χρήση στον Ελαφότοπο (παροχή υπηρεσιών)». 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός ερεισμάτων και αποκατάσταση πρανών στην ευρύτερη περιοχή Σενίκου και Λάλιζας (παροχή υπηρεσιών)».
         
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στη θέση “Αλμυρές” Λάβδανης και βελτίωση βατότητας επαρχιακού δικτύου έως Αετόπετρα (παροχή υπηρεσιών)».
                         
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Δημοτικού Σχολείου Διλόφου (παροχή υπηρεσιών)».
                                                                
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων μετακινουμένων κτηνοτρόφων στην ευρύτερη περιοχή του Πληκατίου (παροχή υπηρεσιών)».                                          
  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδικού δικτύου από Ανήλιο έως Χαλίκι και σύνδεση με καλλιεργήσιμες εκτάσεις (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης κατολίσθησης στην συνδετήρια οδό με το εργοστάσιο ΔΕΗ Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου Δ.Ε. Παμβώτιδας (προμήθεια υλικών)».

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση της 18ης επαρχιακής οδού (Δίστρατο – Κρυονέρι) στη θέση Βαθύκαμπος ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 55.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης κλάδων δέντρων και τον καθαρισμό ρείθρων από Τυμπά έως γέφυρα Καλεντίνης».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για την διερεύνηση της φορτικής ικανότητας σε οδικές προσβάσεις περιοχής Περάματος και Κορωνησίας (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συλλογή στοιχείων για τη σύνταξη μελέτης στον κόμβο Πέτα (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση γεωτεχνική μελέτη επιχώματος περιοχής Γέφυρας Καλογήρου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Υδραυλική επίλυση του τμήματος εισόδου Άρτας προς Αγίους Αναργύρους προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση του από 08-06-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση των έργων οδικής ασφάλειας (κυκλικός κόμβος προς Πέρδικα στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας, παράκαμψη Ν. Σελεύκειας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσα – Μαυρομάτι)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός ερεισμάτων – βελτίωση ορατότητας περιοχής Σαρακήνικου (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ και εργασία ανοίγματος σωληνογραμμής για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Κεστρίνης Θεσπρωτίας».

Έγκριση του από 30-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βατότητας – βελτίωση – συντήρηση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.

Έγκριση του Πρακτικού 3/01-06-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 93.656,66 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Έγκριση του Πρακτικού III/29-05-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της πρώτης πρόσκλησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2024), συνολικού προϋπολογισμού 3.114.240,28 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης κανονισμού περιβαλλοντικής διαχείρισης των υποδομών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμου Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας.

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων – υδραυλικών εξαρτημάτων και εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης του ΤΟΕΒ Αχέροντα».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συλλογή στοιχείων για την σύνταξη κτηματολογικών πινάκων του έργου ¨Οριοθέτηση ρέματος Τούση στην Δ.Κ Πάργας του Δήμου Πάργας ΠΕ Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)»

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση τοπογραφική αποτύπωση – υδραυλική επίλυση στο τμήμα Μεσοπόταμος – Πάργα (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την αποκατάσταση πρόσβασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Κουτσελιού (προμήθεια υλικών)»
.
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επαρχιακού δικτύου προς Σιστρούνι (παροχή υπηρεσιών)».

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κοίτης ρέματος και βελτίωση βατότητας σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Μηλέα (παροχή υπηρεσιών)».


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιουνίου 13, 2023 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες