Ηγουμενίτσα: Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την ΔευτέραΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01/01/2015 έως 31/12/2015 του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητές: α) Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. β) Εκπρόσωπος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επίσης, καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος για την χορήγησή του στο έκτακτο προσωπικό του Δήμου (4ου τριμήνου 2016). 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Γουρνάρη για διαγραφή χρέους που προέρχεται από εκμίσθωση χώρου για τοποθέτηση καντίνας στη θέση Ζάβια της Τ.Κ. Συβότων. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την μη εκποίηση κοινοτικής έκτασης εμβαδού Ε=1.882,48τμ από το με αριθ. 444 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Φασκομηλιάς έτους 1974-76 στην Τ.Κ. Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση συμμετοχής στην πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης” (ΚΔΒΜ) – νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ-5002212 και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Έκφραση γνώμης για την ίδρυση ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) στο Δήμο Ηγουμενίτσας για το σχολικό έτος 2017-2018 και κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Χωροθέτηση θέσεων για την υλοποίηση της δράσης “Πράσινο σημείο” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Χωροθέτηση θέσης για την υλοποίηση της δράσης “Μονάδα κομποστοποίησης” στην ΠΕ Θεσπρωτίας. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση χορήγησης παράτασης για την περαίωση του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση δρόμων στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας”. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Δήμου Μαργαριτίου)» του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Επί αιτήσεως της “Ένωσης προσωπικού Λιμενικού Σώματος Βορειοδυτικής Ελλάδας” για ονοματοδοσία οδού με το όνομα του αδικοχαμένου εν’ ώρα υπηρεσίας λιμενικού Σωτηρίου Τατσάκη. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση ετήσιας συνδρομής σε περιοδικό τεχνικού περιεχομένου. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη από 1 έως 3 Δεκέμβρη. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “E-mobility services in Adriatic/Ionian area securing environmental sustainability” και ακρωνύμιο “E-MOB”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Priority Axis 3) και Ειδικό Στόχο 3.2 (Specific Objective 3.2) (Επικεφαλής: Δήμος Ιωαννιτών). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “Valorisation of Monumental Heritage through Higher Education and Professional Training” και ακρωνύμιο “ΜΟΗΕΤ”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Priority Axis 2) και Ειδικό Στόχο 2.1 (Specific Objective 2.1) (Επικεφαλής: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “Noise Emission monitoring and Mitigation using Environmentally Sustainable Innovative Solutions” και ακρωνύμιο “NEMESIS”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Priority Axis 2) και Ειδικό Στόχο 2.6 (Specific Objective 2.6) (Επικεφαλής: Πολυτεχνείο Μπάρι Ιταλίας). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “Cycle Route Network of the Mediterranean” και ακρωνύμιο “CYRONMED”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Priority Axis 2) και Ειδικό Στόχο 2.1 (Specific Objective 2.1) (Επικεφαλής: ANCI Puglia). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “Ecosystems Governance and valorization of coastal and marine areas” και ακρωνύμιο “EcoGO”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Priority Axis 2) και Ειδικό Στόχο 2.2 (Specific Objective 2.2) (Επικεφαλής: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών «Διόφαντος»). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, ως εταίρος, με τίτλο “MARine Litter Integrated Management” και ακρωνύμιο “MARLIN”, στο Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 (Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Priority Axis 2) και Ειδικό Στόχο 2.3 (Specific Objective 2.3) (Επικεφαλής: Comune di Castro, Ιταλία). 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 
Ηγουμενίτσα: Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα Ηγουμενίτσα: Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 24, 2016 Rating: 5

Σελίδες