Πρόσκληση (12η) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

 Πρόσκληση (12η) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023, να συμμετάσχετε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας (οδός Σουλίου αρ.3), στις 25 Απριλίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Γενικά Θέματα
Α) Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής - Δήμαρχος.

Θέμα 1ο
Ενημέρωση για την πρόταση της ΚΕΔΕ για την αναδιοργάνωση των ΔΕΥΑ.

Β) Εισηγήτρια: κα Μαρία Σαμίου – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο
Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής για τη διάθεση δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επείγοντα θέματα μετά από αίτηση των Επικεφαλής Παρατάξεων
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Μπέζας – Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
“Μαζί για την Ηγουμενίτσα”.

Θέμα 3ο
Ο Παράκτιος Ιόνιος οδικός άξονας Πρέβεζα - Ηγουμενίτσα - Περιφερειακός Ηγουμενίτσας - Σαγιάδα - Τελωνείο Μαυροματίου (ελληνοαλβανικά σύνορα) και η σπουδαιότητά του για την Ήπειρο.

Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Μητσέλος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 4ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 163/2023 απόφασης Δ.Σ που αφορά τη λήψη κατ’ αρχήν απόφασης σχετικά με το αίτημα του φορέα “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη” για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Μαργαριτίου, με σκοπό τη λειτουργία μονάδας υποστήριξης και φιλοξενίας ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Κανονιστικές Αποφάσεις

Εισηγητής κ. Παναγιώτης Νταής - Δήμαρχος.
 
Θέμα 5ο
Επικαιροποίηση - Κωδικοποίηση κανονιστικής χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 6ο
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας μουσικής η/και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού,
Δημοτικής Περιουσίας και Διοικητικής Οργάνωσης

Α) Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Πάσχος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 7ο
Αύξηση ωρών εργασίας καθαριστριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης στα πλαίσια του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016.

Θέμα 8ο
Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024.

Θέμα 9ο
Έγκριση σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας, οικ. έτους 2024.

Θέμα 10ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2024.

Θέμα 11ο
Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βλασίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στο παλαιό Κοινοτικό Γραφείο της πρώην Κοινότητας Αγίου Βλασίου.

Β) Εισηγητής: κ. Ηλίας Παππάς - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 12ο
Έγκριση του από 9-4-2024 πρακτικού καταστροφής άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών (ηλεκτρονικών ειδών) που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού

Εισηγήτρια: κα Σοφία Κατσάρη - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 13ο
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχ.Πόλεως

Εισηγητής: Χρήστος Κάτσιος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 14ο
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας στα ΟΤ 27 και ΟΤ 30.

Θέμα 15ο
Τροποποίηση του υπό έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου 4ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Κυκλικής Οικονομίας

Εισηγητής: Ζαφείρης Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 16ο
Κατάρτιση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 (Ν.4830/2021), το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) την περισυλλογή, (β) την παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης, (γ) την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή στο ΕΜΖΣ, (δ) τη στείρωση και (ε) την υιοθεσία τους.

Θέματα Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Εισηγήτρια: κα Μαρίνα Κοσιώρη – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 17ο
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023 (χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023).

Θέμα 18ο
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2023 (χρήση από 1/1/2023 έως 31/12/2023).

Θέμα 19ο
Έγκριση πρακτικών καταστροφής άχρηστων υλικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 113/2023, 133/2023, 151/2023 και 163/2023 αποφάσεις του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας” και τις υπ’ αριθμ. 34/2023, 13/2024 και 14/2024 αποφάσεις του ΝΠΔΔ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας”.

Θέματα που αφορούν το πρώην ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ»
Εισηγήτρια: κα Βασιλική Τσώτου - Αντιδήμαρχος.

Θέμα 20ο
Εγγραφή και διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Επιτροπές – Ορισμός Εκπροσώπων

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νταής - Δήμαρχος.
 
Θέμα 21ο
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή άνευ αξίας αντικειμένων (Μηχανολογικού Εξοπλισμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΙΟΥ
Πρόσκληση (12η) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας  Πρόσκληση (12η) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Απριλίου 23, 2024 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες