Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 9η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων :


Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.Εισηγήτρια : κα. Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού.
Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.Εισηγήτρια : κα. Ανθίππη Λουκά - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού.
Θέμα 3ο :Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της με αριθμό πρωτ. 2400/54668/8-10-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (SOHO).
Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 4ο :Διορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 5ο:Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό: 33/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 6ο: Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 183/2015 ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 7ο : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την υπεράσπιση της κα. Ισμήνης Δήμα του Γρηγορίου (πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας) σε ποινική υπόθεσή της ενώπιον του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηγουμενίτσας.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 8ο : Εξέταση αιτήσεων του Κων/νου Γεωργίου σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσής του.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 9ο: Εξέταση αιτήσεων των Τζώρτζη Αντωνίου του Βασιλείου, Τζώρτζη Κωνσταντίνου του Αντωνίου περί εξώδικου συμβιβασμού και συμψηφισμού οφειλών σε ιδιοκτησία τους λόγω ρυμοτομίας στην 3η Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 10ο: Εξέταση αιτήσεων των Κωνσταντίνου Δήμα του Σωτηρίου και Ελένης Δήμα του Βασιλείου για εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσής τους λόγω ρυμοτομίας στην 3η Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 11ο : Κατακύρωση του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια Δήμου Ηγουμενίτσας ».Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 12ο :Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση καταστημάτων στις Εργατικές Κατοικίες της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 13ο: Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας για τις μετακινήσεις οχήματος μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και απαλλαγή υπολόγου.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 14ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας για τις μετακινήσεις οχήματος μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 15ο:Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ετών 2016-2017 για τις ανάγκες του Δήμου Ηγουμενίτσας του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΟ & των Σχολικών Επιτροπών. Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης».Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Θέμα 16ο:Καθορισμός τιμής τέλους διαφήμισης και τέλους κοινοχρήστων χώρων.Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.
Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Νοεμβρίου 05, 2015 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες