Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» που υλοποιεί το ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγ/τσας.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας , που ενεργεί στην παρούσα ως εγγυητής, προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση τριών (3) κτιρίων-διαμερισμάτων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης τριών (3) οικογενειών , ωφελούμενοι του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» .

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Ηγουμενίτσα και στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα.

Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να είναι :

1) Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μια ωφελούμενη οικογένεια με ένα γονέα και τρία ανήλικα παιδιά που να διαθέτει τρία (3) υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντρική θέρμανση . Το διαμέρισμα να βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Πέρδικας περίπου 120τμ, σε οποιονδήποτε όροφο με ανώτατο όριο μισθώματος – ενοίκιο τα 280€.

2) Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μια ωφελούμενη οικογένεια με ένα γονέα και ένα (1) ανήλικο τέκνο που να διαθέτει δύο (2) υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντρική θέρμανση. Το διαμέρισμα να βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Συβότων περίπου 120τμ, σε οποιαδήποτε όροφο με ανώτατο όριο μισθώματος – ενοικίου τα 280 €.

3) Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μια ωφελούμενη οικογένεια με ένα γονέα και δύο (2) ανήλικα τέκνα που να διαθέτει δύο (2) υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC), ξεχωριστή κουζίνα, καθιστικό, κεντρική θέρμανση. Το διαμέρισμα να βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Συβότων, περίπου 120τμ σε οποιανδήποτε όροφο, με ανώτατο όριο μισθώματος – ενοικίου τα 280€..

Καθορίζεται ως ανώτατο όριο προσφοράς το ποσό των 280€ μηνιαίως για κάθε ένα από τα τρία διαμερίσματα των 120τμ..

Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται το 1/10 των ανωτέρω προσφορών για κάθε κτίριο χωριστά.

Η δημοπρασία θα γίνει σε δύο φάσεις :

Α) Στην πρώτη φάση και ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών του ΠΑΚΠΠΟ την 11του μηνός Απριλίου του έτους 2016 και από ώρα 10:30΄π.μ. έως 11:30΄π.μ. στο στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα θα κατατεθούν κλειστοί φάκελοι των συμμετεχόντων , που θα συνοδεύονται από φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει κάτοψη της αίθουσας , τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής και στη συνέχεια η επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 , η οποία μετά από επιτόπια έρευνα , κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας Διακηρύξεως , συντασσόμενης σχετικής έκθεσης εντός 10 ημερών από της λήψεως των προσφορών .

Β) Διενέργεια Δημοπρασίας . Μετά ταύτα ο Πρόεδρος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας , καλών επί αποδείξει να λάβουν μέρος εις αυτήν μόνον εκείνοι των οποίων τα ακίνητα εκρίθησαν κατάλληλα κατά την διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να παραλάβουν την αναλυτική Διακήρυξη με τους όρους της Δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του ΠΑΚΠΠΟ (Δ/νση : Ελευθερίας 7 , Τηλ..: 26653 60020/21 ) .
Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» Ηγουμενίτσα: Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτων-διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη» Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 31, 2016 Rating: 5
Από το Blogger.