thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


8 Απριλίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝΟ Δήμαρχος Ηγουμενίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισμό για τις ανάγκες των Δ.Ε Ηγουμενίτσας, Μαργαριτίου και Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας, μέχρι την ολοκλήρωση του Διεθνή διαγωνισμού. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ηγουμενίτσας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2016. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 48.780,05 χωρίς το ΦΠΑ και 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Σύντομη περιγραφή των ειδών των ΔΕ Ηγουμενίτσας, ΔΕ Μαργαριτίου και ΔΕ Παραποτάμου :


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΕΙΔΟΣ ΛΤ ΤΙΜΗ ΜΟΝ ΑΞΙΑ €              (με ΦΠΑ)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ηγουμενίτσας 09132100-4 Βενζίνη Αμόλυβδη 6.428,57 1,40 9.000,00
Προμήθεια καυσίμων  για κίνηση  μεταφορικών μέσων  Υπηρεσίας Καθαριότητας ΔΕ Ηγ/τσας 09134100-8 Πετρέλαιο Κίνησης 49.132,95 1,038 51.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00
Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορά για το ποσό των 60.000,00 των ΔΕ του Δήμου Ηγουμενίτσας το οποίο αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τον πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης .

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα αυτής και όχι πέρα από την ολοκλήρωση του Διεθνή διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ύψους ένα (1)επί τοις εκατό (%)της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθείμε Πρόχειρο διαγωνισμό και με κλειστές προσφορές.

Ωςκαταληκτική ημερομηνίαυποβολήςτωνπροσφορών ορίζεταιη 12/04/2016,ημέρα Τρίτη καιώρα 14:00 μ.μ.

Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης του Δήμου, θα αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο www.igoumenitsa.gr και θα δημοσιευθεί σε μια τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα. Αρμόδια υπάλληλος για παροχή πληροφοριών, Γρίβα Ειρήνη, τηλ. Επικ. 26653 61213.

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής Διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46 Ν. 3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *