Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο ΦιλιατώνΚαλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Αποδοχή ένταξης του Δήμου Φιλιατών στο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ << 2014-2020>> με την πράξη << Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Φιλιατών>> 
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς 

2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5001943 καθώς και καθορισμό ειδικοτήτων των υπό πρόσληψη ατόμων. 
 -Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς 

3. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

4. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την <<Προμήθεια Καυσίμων – λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Φιλιατών, των Νομικών προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2017,>> με την προσφυγή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

6. Παραίτηση Αντιπροέδρου και ορισμός εκ νέου του Δ.Σ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών . 
- Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

7. Λήψη απόφασης για την πρόβλεψη πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 για την εκτέλεση της εργασίας αποχιονισμού δρόμων στον Δήμο Φιλιατών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

8. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης από 5.869,41ευρώ για το έτος 2017. 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

9. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2017. (άρθρο 32 Ν.1080/80). 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

10. Ορισμός Δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη ( τακτικό και αναπληρωματικό ) των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών /Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 παρ.11β και παρ. 11δ. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς 

11. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών των οχημάτων του Δήμου. 
 -Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Παππάς 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας των εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για το έτος 2017. 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

13. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για θαλάσσια μέσα αναψυχής. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

14. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για πολυσύχναστες παραλίες. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων 

15. Συγκρότηση επιτροπής για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
-Εισηγητής: Α/ δήμαρχος Κόρος Ιωάννης 

16. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για τους δικαιούχους του Δήμου Φιλιατών. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Παππά Ουρανία 

17. Διαγραφή – επαναβεβαίωση χρέωσης χρήσης κοινοτικών βοσκών και εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης 

18. Διαγραφή χρεών ύδρευσης. 
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 

19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ & Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ–ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΑΤΣΙΛΑ)» 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΎ ΣΑΓΙΆΔΑΣ» 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΗΓΉΣ ΡΑΒΟΣΤΊΒΑΣ»
-Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ, Β ΥΠΟΈΡΓΟ: ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΈΩΣ ΓΈΦΥΡΑ ΝΕΡΆΙΔΑΣ» 
 -Εισηγητής: Α/δήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης 


Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Ιανουαρίου 30, 2017 Rating: 5
Από το Blogger.