Διευκρινήσεις για το καθεστώτος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών στον τοπικό τύπο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΤΟΥΛΗ

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη είχαν την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. Αντώνης Μουντάκης και ο αντιπρόεδρος Σταύρος Μάτσης, ενώ συμμετείχε και ο νομικός σύμβουλος της Ε.Ι.Ε.Τ. Φώτης Πανταζής.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Τύπου στην Περιφέρεια και αναζητήθηκαν δίαυλοι συνεργασίας ανάμεσα σε ΚΕΔΕ και ΕΙΕΤ, με στόχους την ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας αλλά και την εύρυθμη συνεργασία Δήμων και εβδομαδιαίων εφημερίδων.


Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η αντιπροσωπεία της Ε.Ι.Ε.Τ. ζήτησε όπως η ΚΕΔΕ:

α. Παρέμβει στη Dimosnet για έκδοση ανακοίνωσης προς τα μέλη της για αποσαφήνιση του καθεστώτος δημοσιεύσεων διαγωνισμών.

β. Εκδόσει ανακοίνωση ή/ και επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία με τους κάτωθι πυλώνες:

1. Αναστολή ισχύος του άρθ. 38 του ν. 4412/2016 κατ’ ελάχιστον μέχρι της εκδόσεως των εκτελεστικών υπουργικών αποφάσεων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του, ούτως ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να μπορέσουν να εκπαιδευτούν στην χρήση του.

2. Την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου περί της μη κατάργησης της υποχρέωσης δημοσίευσης διακηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3548/2007. Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστεί στους φορείς του Δημοσίου ότι όσο υφίσταται η πρόβλεψη του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (ήτοι επί του παρόντος μέχρι 1-1-2021) η δημοσίευση στον τύπο και η ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ συντρέχουν παράλληλα, όπως η ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το μόνο που καταργείται αυτήν την στιγμή είναι βάσει του αρθρ. 38 παρ. 9 του 4412/2016: "Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 376."

3. Στην ίδια ερμηνευτική εγκύκλιο να αποσαφηνισθεί ότι τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται στην εφημερίδα από τον Δημόσιο Φορέα ο οποίος έπειτα τα αναζητά από τον ανάδοχο, όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 223/2011 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Β΄ Διακοπών).Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης εστίασε στη σημασία του ρόλου του Περιφερειακού Τύπου για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αλλά και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και διατύπωσε τη βούληση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να στηρίξει τον τύπο στην Περιφέρεια, μέσα από μία εποικοδομητική συνεργασία.

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής: «Με τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου είχαμε μία ιδιαίτερη χρήσιμη συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές και το μέλλον του περιφερειακού τύπου.

Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ο τύπος στην επαρχία επιτελεί κοινωνικό ρόλο και αποτελεί τη φωνή των πολιτών που ζουν μακριά από τα αστικά κέντρα.

Είναι ανάγκη να τον στηρίξουμε και να τον ενισχύσουμε προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά και της Περιφέρειας που στη χώρα μας δυστυχώς ακόμα δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα».

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ


Διευκρινήσεις για το καθεστώτος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών στον τοπικό τύπο Διευκρινήσεις για το καθεστώτος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων διαγωνισμών στον τοπικό τύπο Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Ιανουαρίου 13, 2017 Rating: 5

Σελίδες