Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών
 
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 29η του μηνός Μάρτη του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 149/2014 περί : Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Παππά Ουρανία
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.
Εισηγητής:- Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Π. Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Υδροδότηση τ.κ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών".
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων
5. Κατ΄αρχήν λήψη απόφασης για την ίδρυση – κατασκευή νέου Κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Ραβενή με παράλληλη μεταφορά του υπάρχοντος κοιμητηρίου.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
6. Έγκριση και τρόπος διενέργειας της Προμήθειας << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΠΔΔ έτους 2017 .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος
7. Αντικατάσταση Υπολόγου διαχειριστή και ορισμός νέου υπολόγου του έργου : Συντήρηση – βελτίωση οδικού δικτύου του Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
8. Αντικατάσταση Υπολόγου διαχειριστή και ορισμός νέου υπολόγου του έργου :Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Φιλιατών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
9. Απόφαση ένταξης Τοπικών Κοινοτήτων Φιλιατών στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
10. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Βαβουρίου για το οικ. Έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
11. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Λιά για το οικ. Έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
12. Δημοπράτηση βοσκήσιμων εκτάσεων της Τοπικής Κοινότητας Χαραυγή για το οικ. Έτος 2017.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης
13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από μισθώματα .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Παππά Ουρανία
14. Περί ανταλλαγής καταπατημένης έκτασης στην τ.κ. Σμέρτου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
15. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο νεκροταφείο Συν. Νεροχωρίου στην Τ.Κ. Κοκκινολιθαρίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
16. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων στην Τ.Κ. Κάτω Ξεχώρου".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης
17. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση δρόμου Συν. Σαγιάδας".
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης


 
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Δευτέρα, Μαρτίου 27, 2017 Rating: 5
Από το Blogger.