thespro.gr

Ειδήσεις από τη Θεσπρωτία, την Ηγουμενίτσα, το Φιλιάτι, την Παραμυθιά Υπεύθυνος: Αναστασίου Α. Ευάγγελος Τηλ. 6937784937 Email: info@892.gr

Αρχείο

Image and video hosting by TinyPic

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ


18 Αυγούστου 2017

Τι απαντάει το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας για τον εκαπνισμό των πλοίων


ΘΕΜΑ : «Απάντηση προς Συμμετοχική Ομάδα Πολιτών Θεσπρωτίας»
ΣΧΕΤ.: Το από 02-05-2017 έγγραφό σας.
Συνεχεία ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1.-    Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και υπό τον συντονισμό των αρμόδιων Διευθύνσεων ΥΝ ΑΝΠ διενεργούνται συνεχείς, τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από εξειδικευ μένους Επιθεωρητές Κράτους Ελέγχου Λιμένα (PSC) και Επιθεωρητές-S, καθώς και Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων του Κ.Λ. Ηγουμενίτσας σε όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας μας. Κατά τις ανωτέρω επιθεωρήσεις και στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 2016/802/ΕΕ καθώς και του Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78 ελέγχονται τα εξής: ϊ) η ύπαρξη σε ισχύ Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Αέρα, κανονικά εν ισχύ και θεωρημένο, σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78 στα πλοία καθώς και εναρμόνιση αυτών με την εν λόγω νομοθεσία, ii) η ύπαρξη των Δελτίων Παράδοσης Καυσίμου (Bunker Delivery Notes) καθώς και των αντιπροσωπευτικών δειγμάτων καύσιμων που χρησιμοποιεί κάθε πλοίο, iii) η τήρηση διαδικασίας εναλλαγής καυσίμων υψηλού/χαμηλού θείου με αντίστοιχες εγγραφές (ημερομηνία-μέρα-στίγμα) στο ημερολόγιο γέφυρας και μηχανής του πλοίου, ϊν) η ικανοποιητική κατάσταση και λειτουργεία των σιγαστήρων - οχετών εξαγωγής καυσαερίων των κύριων μηχανών-ηλεκτρομηχανών του πλοίου ν) η ικανοποιητική κατάσταση και λειτουργία των εξαεριστήρων του χώρου οχημάτων του πλοίου, νϊ) η ικανοποιητική κατάσταση και λειτουργία εν γένειτων κύριων μηχανών ηλεκτρομηχανών και εξαεριστήρων του μηχανοστασίου. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι κατά τα έτη 2015 και 2016 διενεργήθηκαν δεκαπέντε (15) και δώδεκα (12) επιθεωρήσεις αντίστοιχα, αναφορικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων των πλοίων σε θείο, χωρίς δειγματοληψία. Κατά το έτος 2016, ο πρώτος χρόνος κατά τον οποίο προβλεπόταν από την Υπηρεσία μας να διενεργήσει δειγματοληψία, πραγματοποιήθηκαν από κοινού δέκα (10) δειγματοληψίες σε πέντε (05) πλοία, από πιστοποιημένους επιθεωρητές Υπηρεσίας μας και επιθεωρητή χημικού-μηχανικού της Χημικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σε καύσιμα πλοίων. Τα εν λόγω δείγματα απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του κράτους Χημικής Υπηρεσίας Μακεδονίας Θράκης Υποδιεύθυνσης Θεσσαλονίκης και δεν προέκυψαν αποκλίσεις από τα όρια επιτρεπτών τιμών. Από το 2017 και έπειτα η επιλογή των πλοίων για την διενέργεια επιθεώρησης περιεκτικότητας σε θείο, γίνεται αυστηρά μόνο κατόπιν κριτηρίων στόχευσης πλοίων σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα "THETIS-S" καθώς και οδηγιών σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.:2224.3-1/99397/2016 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ-ΔΙΠΘΑΠ-ΚΕΠ/ΔΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ. Επιπρόσθετα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα πλοία που δραστηριοποιούνται στην γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ιταλία επιθεωρούνται στο ίδιο νομικό πλαίσιο από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές της Λιμενικής Αρχής Πάτρας σε συνεργασία με επιθεωρητές χημικής υπηρεσίας Πάτρας καθώς και από τις αντίστοιχες Ιταλικές Αρχές.
2.-    Ωστόσο σε περιπτώσεις διαπίστωσης οπτικά έντονου εκκαπνισμού (υπέρμετρη εξαγωγή καπνού-καυσαερίων από τις εξαγωγές) εντός του λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας επιβάλλονται από Υπηρεσία μας οι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 267 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΦΕΚ479Β'/78). Οι Αποφάσεις επιβολής προστίμου τις οποίες εκδώσαμε για τα έτη 2015, 2016 και 2017 υποβλήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας σε εκτέλεση της αριθ. 2284/16/43α/13-02-2017 Παραγγελίας για ποινική αξιολόγηση. Επισημαίνεται από κατά το τρέχον^έτος 2017 δύο μόνο περιπτώσεις οπτικά έντονου εκκαπνισμού απασχόλησαν την Υπηρεσία μας και κινήθηκε άμεσα η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. 
Εμφαίνεται ότι η· συνεχής δραστηριοποίηση με το θέμα αυτό ( έλεγχοι, δειγματοληψίες, έγγραφο προς πλοιάρχους, κυρώσεις) τείνει στη μείωση του φαινομένου. Μάλιστα θα επιδιώξουμε όπως το μεγαλύτερο τμήμα των δειγματοληφιών-και ελέγχων λάβουν χώρα τις βραδινές ώρες όπου δεν είναι-ορατός τυχόν εκκαπνισμός για την παγίωση της νομιμότητας.

3.- Κατά το τελευταίο σκέλος των ερωτήσεων σας σας γνωρίζουμε ότι από τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας έχει εγκατασταθεί μηχανισμός μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων εντός του λιμένα. Οι Υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών των μετρήσεων αναφέρονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ488 Β'/2011).

4.-Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας, ενώ η Υπηρεσία μας είναι στην διάθεση σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.
 
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης 
Πλοίαρχος Λ.Σ. 
ΜΑΖΗΣ Αντώνιος


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *