• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Παρασκευή η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σουλίου


  Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 25 Αυγούστου και ώρα 8.30, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017

  2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

  3. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΚΑΜΠΙΩΤΗ» Τ.Κ Γλυκής.

  4. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : « ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ» Τ.Κ Γλυκής.

  5. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στη θέση : «ΣΤΕΝΑΖΙ» Τ.Κ Ξηρολόφου.


  6. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ Προδρομίου».

  7. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης “Λαμποβο”Παραμυθιάς».

  8.Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης “Λαμποβο”Παραμυθιάς».

  9. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Απολυμάνσεις-απεντομώσεις κλπ δημόσιων χώρων».

  10. Έγκριση δαπάνης -Διάθεση πίστωσης για: «Κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (Προμήθεια μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής νερού)».

  11. Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού –Λιπασμάτων-Βελτιωτικών εδάφους ».

  12. Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Παραμυθιάς».

  13. Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης για: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης , άρδευσης κλπ Δ.Ε Παραμυθιάς».

  14. Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

  15. Έγκριση δαπανών -Διάθεση πιστώσεων Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2017.


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad