• Επικαιρότητα

  Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Φιλιατών προς την ΠΟΕΔΗΝ για τον τρόπο Διοίκησης του Νοσοκομείου  Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούμε μία αλλαγή στον τρόπο Διοίκησης του Νοσοκομείου. Η αλλαγή έγινε αισθητή μετά την ανανέωση της θητείας του Διοικητή στο Νοσοκομείο μας. Σήμερα οι εργαζόμενοι είναι προβληματισμένοι με τον τρόπο διοίκησης. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που στήριξαν την Διοίκηση του Νοσοκομείου και υλοποίησαν τρεις μετακομίσεις (Χειρουργεία, Κλινικές, Ακτινολογικό Εργαστήριο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Εξωτερικά Ιατρεία και δις την Διοικητή Υπηρεσία), λειτουργούν τις νέες υποδομές χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια νέου εξοπλισμού και ετοιμάζονται να λειτουργήσουν το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας. Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι στο έργο των οποίων στηρίχτηκε ο Διοικητής για να ανανεωθεί η θητεία του και να αναδείξει πλεόνασμα 1.135.000C το 2016.

  Παραθέτουμε τα γεγονότα των τελευταίων μηνών για να αναδείξουμε τον προβληματισμός των εργαζομένων.

  Ι.Παρουσιολόγιο

  Το Καλοκαίρι έγινε έλεγχος προσέλευσης των εργαζομένων και επιλεκτικός έλεγχος εφημερίας μόνο δύο ιατρών, της Διευθύντριας Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος και της Διευθύντριας του Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Ακόμα έγινε επιλεκτική σύσταση τήρησης του ωραρίου εργασίας μόνο σε μερίδα υπαλλήλων, παρότι υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία ζητείτε η πιστή τήρηση του ωραρίου από όλους τους εργαζόμενους, χωρίς εξαιρέσεις.  2. Εντολή για Διάγνωση με επιφύλαξη

  Εξαιτίας της παλαιότητας του υπέρηχου και της μειωμένης απεικονιστικής του ικανότητας, η Διευθύντρια του Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου έχει δηλώσει ότι δεν δύναται να γίνει ασφαλή και ορθή διάγνωση. Έτσι στις 24 Ιουλίου 2017 η Διευθύντρια του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου λαμβάνει εντολή από το Διοικητή να πραγματοποιεί την εξέταση υπερήχων και να εκφράζει στη διάγνωσή της τυχόν επιφυλάξεις ως προς το διαγνωστικό αποτέλεσμα.

  Στην συνέχεια, λίγες ημέρες μετά, ο Διοικητής απευθύνει έγγραφο προς όλους του Διευθυντές των Κλινικών ότι σε περίπτωση που υπάρχει επιφύλαξη ως προς το διαγνωστικό αποτέλεσμα του υπέρηχου να διευκολύνουν τους ασθενείς δίνοντας τους παραπεμπτικό για την πραγματοποίηση της εξέτασης σε Εξωτερικό Διαγνωστικό Εργαστήριο. Εκτός ότι με τον τρόπο αυτό ταλαιπωρούνται οι παραπάνω Ασθενείς είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν οι ίδιοι ή ο ασφαλιστικός του φορέας, δύο φορές την ίδια εξέταση.

  3. Παρέμβαση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας προσωπικού εργαστηρίου

  Με απόφαση του Διοικητή υποχρεώνονται όλοι οι υπάλληλοι του Μικροβιολογικού εργαστηρίου σε κυκλικό ωράριο και ταυτόχρονα τροποποιεί τη βάρδια του Σαββάτου, χωρίς να έχει προκύψει κανένα πρόβλημα δυσλειτουργίας του Εργαστηρίου και χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η υποχρέωση των εργαζομένων σε κυκλικό ωράριο. Η παραπάνω απόφαση είναι ευθεία παρέμβαση στην λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου χωρίς την συναίνεση της Διευθύντριας του Εργαστηρίου, η οποία και έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του εργαστηρίου.

  Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 η Διευθύντρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου λαμβάνει από τον Διοικητή ΕΝΤΕΛΕΣΤΕ για την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης. Θεωρούμε ότι στην προκειμένη περίπτωση είχε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της απόφασης αυτής.  4. Αναδιάρθρωση Διοικητικής Υπηρεσίας

  Με απόφαση του Διοικητή τον Ιούλιο 2017 τροποποιείται η διάρθρωση της Διοικητικής Υπηρεσίας. Με την απόφαση αυτή κατανέμεται σε μία υπάλληλο αντικείμενα από δύο διαφορετικά τμήματα της Διοικητικής Υπηρεσίας. Της αναθέτουν ταυτόχρονα εκτός από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες της στο Τμήμα Προσωπικού και νέες αρμοδιότητες του Οικονομικού Τμήματος. Εκτός του γεγονότος ότι ουσιαστικά έχει δύο προϊστάμενους, υφίσταται ο κίνδυνος ελλιπής εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων από την υπάλληλο, χωρίς δικιά της υπαιτιότητα.

  Επιπλέον και με αφορμή την επικείμενη απουσία της Προϊσταμένης του Γραφείου Κίνησης ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες της, στην δεύτερη υπάλληλο του Γραφείο Κίνησης, η οποία είναι επιφορτισμένοι με τα δικά της αντικείμενα όπως ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη απόφαση. Με τον τρόπο αυτό απαξιώνεται το πρόσωπο και το έργο της προϊστάμενης του Γραφείου Κίνησης, η οποία ενημέρωσε έγκαιρα την υπηρεσία για την επικείμενη απουσίας της για λόγους υγείας. Εξαιτίας της ανάθεσης διπλών αρμοδιοτήτων σε μία υπάλληλο, υφίσταται και εδώ ο κίνδυνος ελλιπής εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων από την υπάλληλο, χωρίς δικιά της υπαιτιότητα.

  Παρότι τέθηκαν τα παραπάνω θέματα στο Διοικητή του Νοσοκομείου για να τροποποιηθεί η παραπάνω απόφαση, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή.

  Εντύπωση προκαλεί η γνώση του σε αντικείμενα άλλων ειδικοτήτων. Έτσι γίνονται από μέρους του συστάσεις σε διάφορες επιτροπές του Νοσοκομείου (πχ. επιτροπές παραλαβής, ενστάσεων κα). Ακόμα αρκετές είναι και οι αλλαγές σε τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου και συνήθως γίνονται αποδεκτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ακτινοπροστασίας στο Νοσοκομείου, ο οποίος χρειάστηκε σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο για να ολοκληρωθεί χωρίς να έχει συμβασοποιηθεί ακόμα.

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων γίνονται αποδέκτες πολλών παραπόνων σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς του Διοικητή απέναντι στους Εργαζόμενους. Παρότι του έγινε σχετική σύσταση από τα μέλη του Δ.Σ. συνεχίζουμε να λαμβάνουμε παράπονα από τους εργαζομένους.

  Ενδεικτικό του τρόπου διοίκησης είναι και το γεγονός ότι υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ των λεγόμενων και των πράξεων του Διοικητή.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θεωρούμε ότι η συμπεριφορά του Διοικητή δεν αρμόζει σε Διοικητή Νοσοκομείου και επειδή οι εργαζόμενοι είναι προβληματισμένοι σχετικά με τον τρόπο διοίκησης του Νοσοκομείου παρακαλούμε για δική σας παρέμβαση.

  Για το Δ.Σ.

  Η Πρόεδρος Ο Γραμματέας
  Ελευθερία Αθανασίου
  Κων/νος Μπακάλης

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad