• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
  Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. κ. Παππά – Ουρανία & Μποροδήμος Ιωάννης  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
  - Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
  - Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου του Δήμου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017.
  - Εισηγητής :Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία  Αποδοχή παραίτησης μελών του διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Φιλιατών ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και ορισμός νέων μελών.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων  Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης  Περί αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα της εργασίας << Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Φιλιατών>>.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος   Λήψη απόφασης σχετικά με την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου<<Μετεγκατάσταση και αύξηση θαλάσσιας έκτασης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων ιχθύων στη Λωρίδα Σαγιάδας >> με φορέα λειτουργίας την εταιρεία << ΜΠΑΣΤΙΑ Α.Ε.>>.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης


  Έγκριση σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικοτήτων καθαριότητας , φύλαξης και μαγειρείου για την Μαθητική Εστία Φιλιατών και καθημερινή επιστάμενη λειτουργίας σφαγείων Δήμου Φιλιατών έτους 2018.
  -Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Έγκριση πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών βάση του άρθρου 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/216 της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου που συστάθηκε με την αρ. 126/2017 απόφαση Δ.Σ.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων και εγκαταστάσεις του Δήμου και των Ν.Π. του για το έτος 2018.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Έγκριση << Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικά Σφαγεία Δήμου Φιλιατών >>.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  Καθορισμός τελών χρήσης Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Φιλιατών για το έτος 2018.
  Εισηγητής: - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  Διαγραφή οφειλών .
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

  Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση αίθουσας του σχολικού κτιρίου Ασπροκκλησίου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου << ΦΑΡΟΣ>>.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Σαγιάδας στον ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ.
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Έγκριση απόφασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για χορήγηση άδειας εκπόνησης εργασιών στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας,διδακτήριο Ασπροκκλησίου από τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Ασπροκκλησίου<< ΦΑΡΟΣ>>.
   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

  Ορισμός εκπροσώπων εισαγωγής στοιχείων στον μηχανισμό παρακολούθησης υπηρεσιών ύδατος.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος

  Εκμίσθωση έκτασης 10002,70 τ.μ. στην Τ.Κ. Κεστρίνης για την ανέγερση Σταβλικών εγκαταστάσεων.
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κόρος Ιωάννης

  Λήψη απόφασης σχετικά με αναλήψεις από Λογαριασμό καταθέσεων με δικαιούχο την Τοπική Κοινότητα Αμπελώνας και διαχείριση του Λογαρισμού αυτού.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππά Σπυρίδων

  Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου υλοποίησης του έργου "Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Φιλιατών ".
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  Παράταση προθεσμίας του έργου "Διαμόρφωση πηγής Ραβοστίβας"
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Ιωάννης

  Σύμβαση Ιωαννίνων ( Ν. 4300/2014) : Εκτέλεση προγράμματος Γεωφυσικών Σεισμικών Ερευνών στην περιοχή Ηπείρου και άδεια πρόσβασης σε Δημοτικές Δασικές Εκτάσεις.
  - Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

  Επί αιτήματος του κ. Σιντόρη Βασίλειου του Γεωργίου για χορήγηση υδροδότησης στάβλου στην Τ.Κ. Κεστρίνης .
  - Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad