• Επικαιρότητα

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  Ευκαιρία για τους Δήμους της Θεσπρωτίας να αξιοποιήσουν την κτηριακή περιουσία τους


  Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

  Στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr/epanek/proskliseis.asp?id=109&cs= θα βρείτε την πρόσκληση της δράσης, καθώς και πρόσθετο επικοινωνιακό υλικό. Ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις κ.ά. επίσης θα αναρτώνται εκεί. Για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ktiria-epanek@mou.gr.

  Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 50.000.000 €

  Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 € ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης.

  Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


  Έναρξη υποβολών: 8 Ιανουαρίου 2018

  Διάστημα υποβολών: ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του Π/Υ

  Άμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια

  Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad