• Επικαιρότητα

  Δήμος Σουλίου: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη


  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 8.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  • Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018.
  • Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2017.
  • Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
  • Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων .
  Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε
  Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα 


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad