• Επικαιρότητα

  Δήμος Φιλιατών «Κλεισθένης» Δημοτικές Εκλογές 2019
  Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη», ο οποίος ψηφίστηκε από την Βουλή και έγινε νόμος του κράτους, ο Δήμος Φιλιατών, ο οποίος έχει λιγότερους από 10.000 κατοίκους (7.710 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου και 7.909 ο de facto πληθυσμός ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τις εκλογικές διαδικασίες), περιλαμβάνεται στους Μικρούς Ηπειρωτικούς και Μικρούς Ορεινούς Δήμους.

  Ο Δήμος Φιλιατών συνεχίζει να αποτελείται από τις ίδιες εκλογικές περιφέρειες (δημοτικές ενότητες) των πρώην Δήμων Φιλιατών (εκλεγόμενοι 16) και Σαγιάδας (εκλεγόμενοι 5) που εκλέγουν και τους αντίστοιχα αναγραφόμενους σε παρένθεση δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι είναι 21 συνολικά.

  Οι τοπικές κοινότητες οι οποίες έχουν πλέον των 300 κατοίκων και εκλέγουν τοπικά συμβούλια των οποίων ο αριθμός αναγράφεται δίπλα στην κάθε μία είναι οι: Φιλιατών (πλέον των 2.000 κατοίκων 7μελές), Ασπροκκλησίου, Κεστρίνης και Σαγιάδας (πλέον των 300 κατοίκων 5μελή).
  Όλες οι υπόλοιπες κοινότητες έχουν πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων και εκλέγουν μόνο τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.

  Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να είναι συνολικά από 21 (ελάχιστος) έως 28 (μέγιστος), εκ των οποίων το 40%, και ήτοι 11 στους 28, πρέπει να είναι γυναίκες. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δυνατότητα προσαύξησης 30% επί των εκλεγομένων), είναι Φιλιάτες (έως 21 υποψήφιοι) και Σαγιάδα (έως 7 υποψήφιοι) (προστίθεται 30% επιπλέον σε κάθε εκλογική περιφέρεια).  Οι υποψήφιοι που μπορούν να περιλαμβάνονται σε κάθε ψηφοδέλτιο, στις τοπικές κοινότητες που εκλέγουν τοπικά συμβούλια, είναι από 7 έως 9 για το 7μελές τοπικό συμβούλιο της πόλης των Φιλιατών και από 5 έως 8 για τα 5μελή τοπικά συμβούλια των τριών κοινοτήτων που έχουν πάνω από 300 κατοίκους. Το ίδιο ποσοστό υποψηφίων γυναικών, και ήτοι 40%, ισχύει και για τα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη.
  Όπως σε όλες τις κοινότητες της χώρας η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με ξεχωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.
  Οι κάτοικοι και των δύο εκλογικών περιφερειών (Φιλιατών και Σαγιάδας) μπορούν να βάζουν μέχρι 3 σταυρούς σε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της δικής τους εκλογικής περιφέρειας και 1 ακόμη σταυρό σε έναν υποψήφιο στην άλλη εκλογική περιφέρεια.
  Για τα τοπικά συμβούλια που αποτελούνται από 7 μέλη οι ψηφίζοντες έχουν δικαίωμα να βάζουν 2 σταυρούς ενώ για τα 5μελή μόνο 1 σταυρό.
  Για τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους, για τους οποίους υφίσταται ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι κάτοικοι των κοινοτήτων αυτών μπορούν να βάζουν 1 μόνο σταυρό στον υποψήφιο της αρεσκείας τους.
  Κατά τα λοιπά, και όπως ισχύει για όλους τους δήμους της χώρας:
  - Για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος θα πρέπει ο συνδυασμός του να λάβει το την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (50% +1 ψήφο) από την πρώτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας. Αν δεν συμβεί αυτό τότε η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους στην αρχική εκλογική διαδικασία.
  - Για τις εκλογές αυτές ισχύει η απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτικών συμβούλων. Το εκλογικό μέτρο, που προκύπτει από τα έγκυρα ψηφοδέλτια διαιρούμενα με τον συνολικό αριθμό εδρών των εδρών (21), καθορίζει από τον πρώτο γύρο τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που θα εκλέξει η κάθε παράταξη.
  - Αντιδήμαρχοι του δήμου (οι οποίοι μπορεί να είναι μέχρι 4) μπορούν να ορίζονται και από την αντιπολίτευση αν όμως το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών της παράταξης στην οποία ανήκει ο προτεινόμενος.
  - Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του δημάρχου. Άλλος υποψήφιος μπορεί να εκλεγεί μόνον αν συγκεντρώσει τα 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
  - Επιτρέπεται η προσχώρηση δημοτικού συμβούλου σε άλλη παράταξη αν αυτή εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί.
  - Δύο ή και περισσότερες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη αν συμφωνήσει και υπογράψει το σύνολο των μελών των παρατάξεων.

  Σταύρος Κωστάρας


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad