• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας
  Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 27 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  ΘΕΜΑ 1ο
  Ενημέρωση για την αντιπυρική προστασία Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 2ο
  Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Β’ τρίμηνο 2018 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 3ο
  Διορισμός δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου και καθορισμός αμοιβής.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 4ο
  Έγκριση παράτασης σύμβασης της προμήθειας φρέσκου γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
  -Εισηγήτρια: Σούρλα Παναγιώτα - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 5ο
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Έργα οδοποιίας στις Δ.Ε. Πέρδικας – Συβότων».
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 6ο
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα οδοποιίας στις Τοπικές Κοινότητες Γραικοχωρίου, Λαδοχωρίου, Αγίας Μαρίνας, Κρυόβρυσης» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 7ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) - Τ.Κ. Καστρίου - Δ.Κ Γραικοχωρίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 8ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πλακόστρωσεις και κατασκευή τοιχίων στην Τ.Κ. Συβότων» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 9ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στην Νέα Σελεύκεια» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 10ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα Οδοποιίας στη Δ.Ε. Μαργαριτίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 11ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα Οδοποιίας στη Δ.Ε. Παραποτάμου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 12ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα Οδοποιίας στις Τ.Κ. Νέας Σελεύκειας – Μαυρουδίου – Καστρίου - Αγ.Βλασίου» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 13ο
  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση δρόμων στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας» του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 14ο
  Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοέλαια - βιορευστά, ισχύος 0,995 MW», η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 2326 της ΤΚ Μαζαρακιάς και με φορέα πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας την εταιρεία «Λέκκας Χαράλαμπος και υιοί Ε.Ε.».
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 15ο
  Παραχώρηση στο ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» του χώρου στέγασης της Φιλαρμονικής.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 16ο
  Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Ηγουμενίτσας του κτιρίου που στεγαζόταν το Κέντρο Υγείας.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 17ο
  Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και διάθεση πίστωσης.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 18ο
  Ανάκληση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης ακινήτων στο ΤΕΙ Ηπείρου.
  -Εισηγητής: Δήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 19ο
  Ενημέρωση για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο των ΚΕΠ Υγείας με θέμα «Ο ρόλος των Κέντρων Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας στους Δήμους».
  -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 20ο
  Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
  -Εισηγητής: Πάκος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 21ο
  Έγκριση του από 31-7-2018 Πρακτικού καταστροφής - ανακύκλωσης παλαιών, άχρηστων και μη εμπορεύσιμων υλικών (ηλεκτρονικών ειδών) που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος.

  ΘΕΜΑ 22ο
  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών/υπηρεσιών έτους 2018 Δήμου Ηγουμενίτσας.
  -Εισηγητής: Δονάτος Μαρτίνης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.


  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad