• Επικαιρότητα

  Συνεδριάζει την Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας  Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

  Θέμα 1ο
  Αναμόρφωση (τροποποίηση) του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 2ο
  Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 3ο
  Περί του προελέγχου του απολογισμού εσόδων και εξόδων και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2017.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 4ο
  Αποδοχή χρηματοδότησης από Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 5ο
  Επικύρωση της με αριθ.1000/2018 απόφασης Δημάρχου.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 6ο
  Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.39/2018 μελέτης της Τ.Υ., καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού και συγκρότηση επιτροπής.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 7ο
  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου Ηγουμενίτσας, έγκριση της αριθ.7/2018 μελέτης της Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διενέργειας αυτού.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 8ο
  Ανάκληση της αριθ.54/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την διάθεση ποσού στον Κ.Α. 10.7425.32 (α/α 10) και αποδέσμευση του.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

  Θέμα 9ο  
  Έγκριση της αριθ. 27/2018 μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στον συντονισμό και την υλοποίηση της υπηρεσίας «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αυτού.
  Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος


   

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  loading...

  Post Top Ad

  http://picasion.com/
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic
  Image and video hosting by TinyPic

  Post Bottom Ad