Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ. Α΄133/19.7.2018)σε αντικατάσταση του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητές: Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 66898/22.11.2018 απόφασης ένταξης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ" στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι".
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

<<Έγκριση Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ του Δήμου Φιλιατών για το οικονομικό έτος 2019>>.
- Εισηγητές: Προέδρος ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ κ.Μποροδήμος Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Θεοδώρου Ευάγγελος

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει» και αφορά το έργο : Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Φιλιατών.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
- Εισηγητές: Δήμαρχοςκ. Σπυρίδων Παππάς, Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παππάς Σπυρίδων

Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

Εξειδίκευση εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ( Χριστούγεννα).
- Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κα Παππά Ουρανία, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέλλος Παύλος

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Φιλιατών και του ΟΑΕΔ με σκοπό τη λειτουργία πλήρους προγράμματος στο Δήμο μας με αντικείμενο τις αγροτικές καλλιέργειες ( Αρωματικά φυτά,εσπεριδοειδή, ελιά κ.λ.π.).
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκίκας Θωμάς

Περί αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα στο Δήμο Φιλιατών.
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κατσάρης Πέτρος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ"
- Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ"
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΑΓΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑΣ
-Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος


Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Δεκεμβρίου 01, 2018 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Σελίδες