https://picasion.com/

Ολοκληρωμένη πρόταση για τα χρέη των ΤΟΕΒ

Ολοκληρωμένη πρόταση για τα χρέη των ΤΟΕΒ 
 
 
Την άµεση εξόφληση των συσσωρευµένων οφειλών 50 εκατ. ευρώ των ΤΟΕΒ µέσω 25ετούς δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών µε εγγυήτριες τις Περιφέρειες, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για τις ανάγκες ηλεκτροδότησής τους, προωθεί επίµονα ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριµάνης.

Το σχέδιο αυτό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον υπουργό Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζιδάκη, ενώ όπως ανέφερε στην Agrenda ο περιφερειάρχης, το Μαξίµου βλέπει µε πολύ θετικό µάτι αυτό το πάγιο αίτηµα της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

Για το θέµα αυτό ο κ. Καχριµάνης µίλησε στα πλαίσια της τεχνικής συνάντησης της γενικής γραµµατείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τις περιφερειακές αρχές ενώ είχε και κατ’ ιδίαν συζήτηση µε τον υπουργό Μάκη Βορίδη που βρέθηκε στα κεντρικά των διαχειριστικών αρχών.

Πιο συγκεκριµένα η πρόταση, όπως την παρουσιάζει το Agronews περιλαµβάνει ένα δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε χαµηλό επιτόκιο (που δεν θα ξεπερνά το 1%) µε το οποίο θα εξοφληθούν άµεσα οι οφειλές προς τη ∆ΕΗ (οι οποίες επιβαρύνονται µε υψηλότερα και µη εξυπηρετούµενα επιτόκια). Εγγυήτριες θα µπουν οι Περιφέρειες και το δάνειο θα συνάπτεται αφού πρώτα οι εποπτευόµενοι ΤΟΕΒ τεθούν σε καθεστώς αυστηρής οικονοµικής εποπτείας εξ αυτής και βεβαιωθεί η οικονοµική βιωσιµότητα του χρηµατοδοτικού σχεδίου από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή ή από άλλο πρόσφορο ελεγκτικό µηχανισµό.

Στη σχετική επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κωνσταντίνος Αγοραστός και έχει σταλεί στον υπουργό Περιβάλλοντος παρατίθενται οι βασικότεροι λόγοι συσσώρευσης των οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ σταδιακά από το 2010 και µετά:

Το έντονο ανάγλυφο µεγάλων περιοχών της χώρας το οποίο καθιστά αρκετούς από τους ΤOEB ιδιαίτερα ενεργοβόρους προκειµένου να ανυψώσουν το νερό στους κάµπους τους οποίους υδροδοτούν από τα σηµεία υδροληψίας τους.

Η µικρή οικονοµική απόδοση των περισσότερο διαδοµένων καλλιεργειών στην περιοχής της µηδικής και του καλαµποκιού που θέτει ένα χαµηλό άνω όριο στο κόστος άρδευσης µε το οποίο αυτές µπορούν να επιβαρυνθούν προκειµένου να επιτρέπουν ένα µικρό περιθώριο εισοδήµατος,

Η ολιγωρία των διοικήσεων των οργανισµών να αντιµετωπίσουν στην αύξηση των κόστους του ρεύµατος αυξάνοντας αντίστοιχα τις σχετικές χρεώσεις προς τα µέλη τους προκειµένου να ανταποκρίνονται προς τις υποχρεώσεις τους,

Η αδύναµη εποπτεία της λειτουργία των ΤΟΕΒ από τους Φήµους, οι οποίοι δεν διέθεταν τους κατάλληλους διοικητικούς µηχανισµούς κι επαρκή τεχνογνωσία προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριµένο έργο και ίσως τη βούληση να προχωρήσουν στη λήψη µέτρων προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα πριν γιγαντωθεί,

Η ελαστικότητα που καλοπροαίρετα επιδείχτηκε από τη ∆ΕΗ απέναντι στην είσπραξη των οφειλοµένων όλα τα προηγούµενα χρόνια η οποία ωστόσο επέτρεψε στο πρόβληµα επί µακρόν να µεγεθύνεται, χωρίς να αντιµετωπίζεται.

Η εγγενής δυναµική του χρέους των ΤΟΕΒ προς τη ∆ΕΗ το οποίο επιβαρύνει τους τρέχοντες λογαριασµούς ρεύµατος µε τόκους υπερηµερίας που υπολογίζονται µε επιτόκιο που υπερβαίνει το 7%, διπλασιάζοντας έτσι στην πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις, το τρέχον ήδη δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος της άρδευσης»
Ολοκληρωμένη πρόταση για τα χρέη των ΤΟΕΒ Ολοκληρωμένη πρόταση για τα χρέη των ΤΟΕΒ Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Νοεμβρίου 03, 2019 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: