Ηγουμενίτσα: Προσωρινή διακοπή των εργασιών στην παραλιακή - Παράπονα του εργολάβου προς τον ΟΛΗΓ

Ηγουμενίτσα: Προσωρινή διακοπή των εργασιών στην παραλιακή - Παράπονα του εργολάβου προς τον ΟΛΗΓ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
Ιωάννη Μπαλαούρα 
μετόχου της τεχνικής εταιρείας 
«ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.» 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το έργο « Επέκταση των έργων οδοποιίας παραλιακής οδού από το τέλος των έργων της Β' φάσης έως τον κόμβο Πάργης», προϋπολογισμού 1.008.130,00€, που εκτελείται από την τεχνική εταιρεία ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:  ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΣ & ΑΔΟΛΟΣ  

ΠΡΟΣ: κον Προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Ο.Λ.ΗΓ. - ΕΝΤΑΥΘΑ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. κ.κ. Βουλευτές του Νομού Θεσπρωτίας (εν ενεργεία και πρώην) 
2. κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 
3. κ. Αντιπεριφερειάρχη Ν. Θεσπρωτίας 
4. κ.κ. Δημάρχους Ν. Θεσπρωτίας 
5. κ. Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
6. κα. Πρόεδρο του Ο.Λ.ΗΓ.
7. κ. CEO του Ο.Λ.ΗΓ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 - 01 - 2020


Σχετικά με το ανωτέρω έργο, σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι. 
1. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, υπεγράφη η οικεία σύμβαση ποσού 357.631,09 πλέον Φ.Π.Α. 
2. Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται η 27 Σεπτεμβρίου 2020. 
3. Η ανάδοχη κατασκευάστρια εταιρεία αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, προέβη στις απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, όπως τοπογραφικές - προμήθειες των αναγκαίων προς ενσωμάτωση υλικών κλπ. 
4. Στις 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. 
5. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν πολλά προβλήματα για την επίλυση των οποίων έγινε άτυπη σύσκεψη στον Ο.Λ.ΗΓ. και λύθηκαν ΑΜΕΣΑ τα πρώτα προβλήματα. 
6. Στη συνέχεια όμως παρουσιάστηκαν νέα και από της λύση τους δεν είμαστε ικανοποιημένοι.
7. Προχωρώντας τις εργασίες διαπιστώσαμε ότι η ροή των προβλημάτων που συναντάμε είναι ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΗ και η προτεινόμενη εκ μέρους σας ΜΕΘΟΔΟΣ επίλυσης των δεν μας βρίσκει σύμφωνους, εγκυμονεί κινδύνους καθότι στηρίζεται σε προφορικές διαβεβαιώσεις και για τις προφορικές διαβεβαιώσεις έχουμε ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ... (σας κάναμε κοινωνούς της εμπειρίας μας).

Μετά από τα ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ που σας εκθέσαμε παραπάνω, και μπροστά στον κίνδυνο να υποστούμε μεγαλύτερη ζημιά (από αυτή που έχουμε ήδη υποστεί μέχρι τώρα «εκτιμάται στις 80-100 χιλ. ευρώ»), η εταιρεία μας, μετά από πρόταση του Νομικού Συμβούλου της, προέβη σε έκτατη συνεδρίαση του Δ.Σ. της προκειμένου να ενημερωθεί και να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις.

Το θέμα που τέθηκε στο Δ.Σ. ήταν: 
« Συνέχιση ή προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου Επέκταση των έργων οδοποιίας παραλιακής οδού από το τέλος των έργων της Β' Φάσης έως τον κόμβο Πάργης; ».

Μετά από πολύωρη και μάλιστα σε έντονο κλίμα συνεδρίαση, απεφασίσθη, (ΟΧΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ, διαφώνησε η Πρόεδρος της τεχνικής εταιρείας): 
A. Η προσωρινή διακοπή των εργασιών του έργου για διάστημα τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών ώστε το επιμετρητικό τμήμα της εταιρείας μας, ολοκληρώσει το αντικείμενο που της ανετέθει. 
Β. Το νομικό τμήμα της εταιρείας μας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες διεκδίκησης αποζημίωσης λόγω της μεγάλης ζημιάς που υπέστη η εταιρεία μας μέχρι τώρα και αυτό ΚΥΡΙΩΣ γιατί δε μας παραχωρήθηκε για αποκλειστική χρήση ολόκληρος ο χώρος του υπό κατασκευή έργου. 
Γ. Μετά από γραπτή πρόταση του Νομικού Συμβούλου, που κατέθεσε στη σύσκεψη η Πρόεδρος της εταιρείας, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ, σε περίπτωση συνέχισης των εργασιών, η μέθοδος της ΣΤΑΓΟΝΑΣ για τα τεχνικά έργα. 
Δηλαδή μόλις θα προκύπτει για κάποια εργασία πρόβλημα, διευκρίνιση, διαφορετικός τρόπος κατασκευής, τροποποίηση προς το βέλτιστο ή το οικονομικότερο, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ, πάραυτα, αίτηση στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας με κοινοποίηση στον C.Ε.Ο. του Ο.Λ. ΗΓ.
Αν δεν υπάρξει ΑΜΕΣΗ απάντηση στην αίτηση, να προβαίνει η εταιρεία στη διακοπή των εργασιών με νέα ΑΙΤΗΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ όπου θα τονίζεται η φράση: "ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ" και ότι επιφυλασσόμεθα να διεκδικήσουμε τις νόμιμες αποζημιώσεις λόγω κλπ. “ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ'. 

Δ. Να ευχαριστήσει (εδώ ομοφώνως) όλους τους συμπολίτες (-σες) για την ΑΠΙΘΑΝΗ - ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ κατανόηση που έδειξαν κατά τη διέλευση τους μέσα από το χώρο της εργασίας. Πρώτη φορά μας συμβαίνει να μην έχουμε ούτε μία, όχι μόνο διαμαρτυρία αλλά ούτε δυσανασχέτηση. 

Ε. Να ευχαριστήσει (και εδώ ομοφώνως) όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας (οικοδόμους, χειριστές, οδηγούς, μηχανικούς, διοικητικούς κ.α.) που συνέβαλαν, στη γρήγορη και με επιτυχία, σχεδόν ολοκλήρωση του κυκλικού κόμβου κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, δουλεύοντας σε τέσσερα ρεύματα κυκλοφορίας, με συνοδεία θορύβου τόσο από τα μηχανήματα του εργοταξίου όσο και από τις χιλιάδες διερχομένων αυτοκινήτων, χωρίς ευτυχώς ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ, αλλά και με ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Για την ιδιαίτερη αυτή προσπάθεια των εργαζομένων το Δ.Σ. αποφάσισε (και εδώ ομοφώνως) να τους ανταμείψει συμβολικά σε επόμενη συνεδρίαση.

Τέλος, ολοκληρώνοντας, θεωρούμε μεγάλη παράλειψη της Διοίκησης του Ο.Λ.ΗΓ. που δε προβαίνει στην ενημέρωση των συμπολιτών μας σχετικά με το τι προβλέπεται να γίνει εκεί όπου εργάζεται η εταιρεία μας. 
Σας ενημερώνουμε ότι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, διερχόμενοι πεζοί (γνωστοί μας και άγνωστοι) με πραγματικό ενδιαφέρον μας ρωτούν τι θα γίνει εδώ; και αφού τους εξηγήσουμε, ΟΛΟΙ, μηδενός εξαιρουμένου απαντούν: 
Ααα!, πολύ ωραία, αν γινόταν τέτοιος δρόμος μέχρι το ΞΕΝΙΑ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για την πόλη και συνεχίζουν με πολύ καλές κριτικές. 
Εκτιμούμε ότι μία εκτενέστερη ενημέρωση δια του τοπικού τύπου ή και του καναλιού ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ.

Με εκτίμηση, 
Ιωάννης Μπαλαούρας 
Πολιτικός Υπομηχανικός
Ηγουμενίτσα: Προσωρινή διακοπή των εργασιών στην παραλιακή - Παράπονα του εργολάβου προς τον ΟΛΗΓ Ηγουμενίτσα: Προσωρινή διακοπή των εργασιών στην παραλιακή - Παράπονα του εργολάβου προς τον ΟΛΗΓ Reviewed by thespro.gr on Τρίτη, Ιανουαρίου 28, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.