Ηγουμενίτσα: Δεκάδες ολόσωμες στολές και προστατευτικά γυαλιά προμηθεύεται ο ΟΛΗΓ

Ηγουμενίτσα: Δεκάδες ολόσωμες στολές και προστατευτικά γυαλιά προμηθεύεται ο ΟΛΗΓ


Την ανάθεση προμήθειας ογδόντα (80) τεμ. ολόσωμων στολών και πενήντα (50) τεμ. προστατευτικών γυαλιών, με CPV:33157100-6 και CPV:37414800-1, στην εταιρία ΑΦΟΙ Κ.ΜΑΚΡΗ - ΧΡ.ΜΑΚΡΗ Ο.Ε., με έδρα Ηγουμενίτσα και Α.Φ.Μ. 081662749, Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας, έναντι του ποσού των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (564,51€), πλέον του Φ.Π.Α.
Ηγουμενίτσα: Δεκάδες ολόσωμες στολές και προστατευτικά γυαλιά προμηθεύεται ο ΟΛΗΓ Ηγουμενίτσα: Δεκάδες ολόσωμες στολές και προστατευτικά γυαλιά προμηθεύεται ο ΟΛΗΓ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Μαρτίου 12, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.