Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών


Καλείστε να συμμετάσχετε στην ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ( ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλιατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 , της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Φ.Ε.Κ. 55/Α/11-03-2020), της υπ΄αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , που θα γίνει στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Κατανομή πιστώσεων από τους κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ( ΣΑΤΑ). 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

2. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για Λειτουργικές Δαπάνες Σχολικών Μονάδων έτους 2020- Γ΄Κατανομή. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

3. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων της Κοινότητας Κυπαρίσσου. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

4. Πολυετής εκμίσθωση ελαιώνα Κοινότητας Παλαιοκκλησίου Δήμου Φιλιατών. 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Πανταζάκος Μιχαήλ 

5. Περί αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα 
- Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος 
Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Φιλιατών Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Αυγούστου 29, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.