Θεσπρωτία: Παλεύουν 27 χρόνια να μπουν στο κτήμα τους

Θεσπρωτία: Παλεύουν 27 χρόνια να μπουν στο κτήμα τουςΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

1)Του Παύλου ΓΟΓΟΛΟΥ του Θεοδώρου και της Ευγενίας, κατοίκου Kόκλυζας Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, με Α.Φ.Μ. 015090300 Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας.
2)Του Σωτήριου ΓΟΓΟΛΟΥ του Θεοδώρου και της Ευγενίας, κατοίκου ομοίως, με Α.Φ.Μ. 0150909311 Δ.Ο.Υ Ηγουμενίτσας.

Είμαστε συγκύριοι κατά ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, και νομείς κατά ποσοστό και ο καθένας, στο υπ' αριθμό 1288 τεμαχίου, (τμήματα του οποίου αποτελούν οι επίδικες εδαφικές λωρίδες Δ1 και Δ3), συνολικού εμβαδού 114,620τ.μ, ευρισκόμενο στο αγρόκτημα Μύλοι Σμέρτου Φιλιατών και στην θέση ΚΟΜΜΑΤΙ-ΤΣΙΛΙΑΤΙ, που συνορεύει βόρεια με το με αριθμό 127 ακίνητο των αδελφών Κιάφα, ανατολικά με το 128 στ και 252 αδιάθετα ακίνητου του Ελληνικού Δημοσίου, Νότια με δρόμο και Δυτικά με το Δημόσιο Δρόμο Ασπροκκλησίου -Σαγιάδας . 
Την κυριότητα επι του ανωτέρω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου την έχουμε αποκτήσει δυνάμει της υπ' αριθμό 5029/8-09-1993 απόφασης του Νομάρχη Θεσπρωτίας, με την οποία και εγκρίθηκε η εξώδικη διανομή του λιβαδιού και διαχωρίστηκαν τα υπ' αριθμό 128 α και 128 β τεμάχια αποτύπωσης, εμβαδού 166,20 στρεμμάτων και υπέρ ημών (των ιδιωτών Παύλου και Σωτήριου Γόγολου του Θεοδοσίου και Ευάγγελου Γόγολου του Βασιλείου) και τα υπόλοιπα τεμάχια υπέρ του υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 201,175 στρεμμάτων. 

Η απόφαση αυτή μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φιλιατών στον τόμο 32 και α/α907. 
Κατά την διανομή αυτή, εμείς λάβαμε το 1288 τεμάχιο, εκτάσεως 114,620 στρέμματα, το οποίο απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο με αριθμό 101/26-01-1994 απόσπασμα του διαγράμματος της διανομής του αγροκτήματος Μήλοι-Σμέρτου, σε τμήμα του οποίου και ήταν εγκατεστημένος ο πατέρα του καθού η αίτηση και δικαιοπάροχός του, Ε.Τ. λόγω κτηνοτροφικής αποκατάστασης.
Μάλιστα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμό 25/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, η οποία μας αναγνώρισε συγκύριους κατά ποσοστό 1/3 εξ' αδιαιρέτου ο καθένας και συννομείς κατά ποσοστό % εξ αδιαιρέτου ο καθένας επί του επιδίκου υπ' αριθμό 128 α τεμαχίου και υποχρέωσε τον Χ.Τ. να μας αποδώσει την νομή του ακινήτου αποβάλλοντας αυτόν και εγκαθιστώντας εμάς. Μάλιστα η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. 
Αντίγραφο πρώτου απογράφου εκτελεστού μετά την από 29/06/2016 επιταγή προς εκτέλεση, επιδόθηκε στον καθού η αίτηση, την 30/06/2016.
Στην συνέχεια, δυνάμει της υπ' αριθμό 1230 και από 12 Οκτωβρίου 2016 έκθεσης βίαιης αποβολής και εγκατάστασης που συνέταξε και εκτέλεσε η δικαστική επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας κ. Αφροδίτη Τσόγκα, και συγκεκριμένα δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου με αριθμό 6/2016 της με αριθμό 25/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, η δικαστική επιμελήτρια μετέβη για εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης. 
Επίσης, την 20 Φεβρουαρίου 2018 εκδόθηκε η υπ' αριθμό 17/2018 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας , η οποία απέρριψε την έφεση και τον πρόσθετο λόγο του καθού η αίτηση ως κατ' ουσίαν αβάσιμους και μας αναγνώρισε συγκύριους και συννομείς του επίδικου ακινήτου , ήτοι του υπ' αριθμό 128 α αγροτεμαχίου και καταδίκασε τον καθού η αίτηση στα δικαστικά έξοδα του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία και όρισε στο ποσό των 800€. 
Μάλιστα ο Χ.Τ. άσκησε την από 7/02/2019 και με αριθμό κατάθεσης 17/2018 αγωγή του για αποζημίωση για τα δέντρα και τις εργασίες που έχει διενεργήσει επ' αυτής και εκδόθηκε η υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας που την απέρριψε ως ουσία αβάσιμη.

Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είμαστε αποκλειστικά κύριοι και νομείς του υπ' αριθμό 128α τεμαχίου διανομής Σμέρτου του 1958. 
Επειδή επισυνάπτουμε τις αποφάσεις και το τοπογραφικό διάγραμμα που περιγράφει την περιοχή 
1) Το από Νοέμβριο του έτους 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του χερσολίβαδου στη θέση KOMATI της ΤΚ Σμέρτου του Δήμου Φιλιατών της ΠΕ Θεσπρωτίας, και τεχνική έκθεση των διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών κ. Γρηγόριου Κολιούση και Κωνσταντίνου Ντάνη, το οποίο και έχει συνταχθεί νόμιμα και σε εφαρμογή του αποσπάσματος διανομής Μύλοι Σμέρτου Φιλιατών του έτους 1957 
2) Την υπ' αριθμό 25/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. 
3) Την υπ' αριθμό 1230 Έκθεση Βίαιης αποβολής και εγκατάστασης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας Αφροδίτης Τσόγκα. 
4) Την υπ' αριθμό 17/2018 απόφαση του Εφετείου Κέρκυρας
5)Την υπ' αριθμό 8/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας με την οποία και απορρίφθηκε αγωγή του καθού η αίτηση για επωφελείς δαπάνες στο επίδικο.

ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 128 Α ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ,, ΟΥΤΕ ΣYMOBΛΑΙΟ ΟΥΤΕ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΡΙΌΗΤΑΣ,. ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Χ.Τ. ΟΤΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΒΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΑΝΙΑ Ή ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 128 α ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΦΟΥ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
Παρακαλούμε να έλθετε προκειμένου να σας υποδείξουμε παρουσία δικαστική επιμελητη τα όρια όπως περιγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα και έχουν εκτελεστεί , προκειμένου να μην μας παρεμποδίζεται όταν βρισκόμαστε εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας μας. 
Κάθε φορά που βρισκόμαστε στην ιδιοκτησία μας και ο κ. Τ. κάνει μήνυση για κλοπή κοκ να μην μας παρεμποδίζεται να διενεργούμε τις αγροτικές μας εργασίες εντός αυτού .

Ηγουμενίτσα, 10 Νοεμβρίου 2020
Θεσπρωτία: Παλεύουν 27 χρόνια να μπουν στο κτήμα τους Θεσπρωτία: Παλεύουν 27 χρόνια να μπουν στο κτήμα τους Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 06, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.