https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/
https://picasion.com/

Νέες πληρωμές (32.200€) από ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εντολές του τέως δημάρχου Ηγουμενίτσας

Νέες πληρωμές (32.200€) από ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εντολές του τέως δημάρχου Ηγουμενίτσας

Σε 3 ακόμα πληρωμές σε αντίστοιχους ηλεκτρολόγους - εργολάβους, αναγκάστηκε ο δήμος Ηγουμενίτσας, ύστερα και από δικαστικές αποφάσεις, ενώ ακολουθεί και μία 4η. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)

Εργασίες οι οποίες είχαν και πάλι ανατεθεί προφορικά από τον τέως δήμαρχο Ηγουμενίτσας Γ. Κάτσινο.

Συγκεκριμένα: Ο Δημήτριος Καρράς του Ιωάννη, ο Απόστολος Λώλης του Ευαγγέλου, ο Κωνσταντίνος Βενέτης του Αναστασίου και ο Κωνσταντίνος Ράπτης του Δημητρίου άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 91/2018 αγωγή τους , με την οποία εξέθεσαν ότι είναι κατ’ επάγγελμα ηλεκτρολόγοι με αντικείμενο απασχόλησης τις ηλεκτρολογικές εργασίες και με την ιδιότητά τους αυτή συμφώνησαν προφορικά τον Ιανουάριο του έτους 2013 με τον τότε Δήμαρχο, να αναλάβουν για διάστημα έξι μηνών (από Ιανουάριο έως Ιούνιο 2013) τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και ειδικότερα ο πρώτος ενάγων στην Δ.Ε. Συβότων, ο δεύτερος ενάγων στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, ο τρίτος ενάγων στην Δ.Ε. Παραποτάμου και ο τέταρτος ενάγων στην Δ.Ε. Πέρδικας και στην Δ.Ε. Μαργαριτίου. 

Το συνολικό κόστος του έργου, το οποίο θα αφορούσε στα ημερομίσθια των εργατών και την εργολαβική αμοιβή εκάστου εξ αυτών ορίστηκε στο ποσό των 6.500 ευρώ για τον πρώτο πλέον ΦΠΑ, στο ποσό των 9.700 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον δεύτερο , στο ποσό των 3.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τρίτο και στο ποσό των 11.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τον τέταρτο.

Τις εργασίες που τους ανατέθηκαν το παραπάνω χρονικό διάστημα, τις οποίες ο Δήμος παρέλαβε ανεπιφύλακτα, δεν τους κατέβαλε τη συμφωνηθείσα αμοιβή τους, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τους.

Εξεδόθη η με αριθμό 55/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας με τη οποία έγινε δεκτή η αγωγή όσον αφορά τους Δημήτριο Καρρά , Απόστολο Λωλη και Κωνσταντίνο Ράπτη, ενώ όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Βενέτη, επειδή η απαίτηση του δεν υπερέβαινε το ποσό των 5.000 ευρώ και υπάγεται στη διαδικασία των μικροδιαφορών , το Δικαστήριο διέταξε τον χωρισμό της υπόθεσης και παρέπεμψε την υπόθεση στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας προκειμένου να συζητηθεί με τις ειδικές διατάξεις των μικροδιαφορών. Με βάση την απόφαση ο Δήμος υποχρεώνεται να καταβάλει στους ως άνω τα κάτωθι ποσά στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 6.500 ευρώ, στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 9.700 ευρώ και στον τέταρτο ενάγοντα το ποσό των 11.000 ευρώ πλέον του νόμιμου τόκου, όπως προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ. 496/1974, ήτοι 6% ετησίως, από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Επίσης , όπως ανωτέρω αναφέρω, επιδίκασε τη δικαστική τους δαπάνη ανερχόμενη στο ποσό των 500 ευρώ εις βάρος του Δήμου . 

Δηλαδή, οι δημότες της Ηγουμενίτσας, καλούνται να πληρώσουν 27.200€ πλέον του νόμιμου τόκου, ενώ βέβαιη είναι και η δικαίωση και του 4ου ηλεκτρολόγου ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 32.200€, γιατί έτσι θέλησε ο τέως δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γ. Κάτσινος. 

Νέες πληρωμές (32.200€) από ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εντολές του τέως δημάρχου Ηγουμενίτσας Νέες πληρωμές (32.200€) από ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ εντολές του τέως δημάρχου Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Κυριακή, Δεκεμβρίου 20, 2020 Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.