Post Page Advertisement [Top]Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας
 
 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε Θεσπρωτίας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/τ.Α´/29-3-2010) με θέμα: «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των παρ.8, 9, 10, 11και 12 του άρθρου 47 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α´/19-5-2010) « Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
Τις διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
Τις διατάξεις της Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το με αριθ. Φ.350/ 62 / 199729 /Ε3/ 09-12-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα : «Συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ανασυγκρότηση των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

6. Το αρ.πρωτ Φ.30/8729/05-12-2014 έγγραφο της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου.

7. Το γεγονός ότι η θητεία των Περιφερειακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λήγει στις 31-12-2014
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας και διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 13, του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/Α΄) και επιθυμούν να οριστούν μέλη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από 08-12-2014 έως και 22-12-2014. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από :

α. πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο εκδίδεται από το Διευθυντή της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, από το οποίο θα φαίνεται η συνολική υπηρεσία, ο βαθμός, η οργανική θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί και η εκπαιδευτική εμπειρία του υποψηφίου και

β. από βεβαίωση υπολογισμού διοικητικής εμπειρίας, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΔΕ Θεσπρωτίας, και στην οποία θα βεβαιώνεται η διοικητική εμπειρία του υποψηφίου.

Η επιλογή θα γίνει μεταξύ των δεκαπέντε που, κατά την ημερομηνία συγκρότησης, κατέχουν την μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενου Γραφείου Δ.Ε. ή Διευθυντή σχολικής μονάδας Δ.Ε.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα πρόσκληση, να ενημερώσουν, ενυπόγραφα, τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib