ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΕΝΤΥΠΩΝΗ Π.Ε. Θεσπρωτίας προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου για το «Σχεδιασμό, επιμέλεια και αναπαραγωγή δύο έντυπων υλικών (φυλλάδιο πολιτιστικών δια­δρομών και χάρτη πολιτιστικών διαδρομών)» για το έργο HERA - Sustainable tour­ism management of Adriatic of Adriatic heritage», ποσού 7.380,00€ και 4.719,00€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απ'ευθείας ανάθεσης.

Το έργο « HERA -Sustainable tourism management of Adriatic of Adriatic heritage» υλοποιεί­ται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΙΡΑ ADRIATIC 2007-2013 και αφορά την ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση της πολιτιστικής κλη­ρονομιάς της Αδριατικής. Στο πλαίσιο των παραδοτέων του προαναφερόμενου έργου προβλέπεται η δημιουργία δύο εντύπων τα οποία θα προωθούν τις πολιτιστικές δια­δρομές της Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα οποία υπεύθυνος εταίρος είναι η Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 
Αναλυτικά προβλέπονται τα :

1. Σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση 16/σέλιδου τετράχρωμου εντύπου, διαστάσεων 17 cm X 24 cm σε χαρτί 150gr/m2 με καρφίτσα με θέμα πολιτιστικές διαδρομές της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το έντυπο θα είναι τρίγλωσσο ( Ελληνική - Ιταλική και Αγγλική γλώσ­σα) και θα τυπωθεί σε 3.000 τεμάχια. 
Ο προϋπολογισμός του εντύπου ανέρχεται σε 5.951,61€ χωρίς ΦΠΑ ή 7.380,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

2. Σχεδιασμός, παραγωγή και εκτύπωση πολύπτυχου χάρτη, 2 όψεων, τετράχρωμου διαστάσεων 50 cm X 70 cm σε χαρτί 130gr/m2 με απεικόνιση των πολιτιστικών δι­αδρομών της Π.Ε.- Θεσπρωτίας. Το έντυπο θα τυπωθεί σε σύνολο 3.000 τεμαχίων εκ των οποίων 1.000 στην Ελληνική, 1.000 στην ιταλική και 1.000 στην Αγγλική γλώσσα. 
Ο προϋπολογισμός του εντύπου ανέρχεται σε 3.805,65€ χωρίς ΦΠΑ ή 4.719,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Έχοντας υπόψη τη με αρίθμ. 26/1441-22/09/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη του έργου με την υποβολή σε σφραγισμένο φάκελο σχετικής προ­σφοράς που θα συνοδεύεται από το προφίλ της επιχείρησης ή το βιογραφικό ση­μείωμα φυσικού προσώπου, μέχρι και την 3η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00 πμ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Θεσπρωτίας
Θωμάς Πιτούλης
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΕΝΤΥΠΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΥΟ ΕΝΤΥΠΩΝ Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 29, 2016 Rating: 5
Από το Blogger.