Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση απολογιστικών πινάκων εσόδων – εξόδων οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ”.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Επί αιτήματος Παναγιώτη Σωτηρίου του Θεοφάνη κατοίκου Παραποτάμου περί άρσης απαγόρευσης διάθεσης ακινήτου του.
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 236/1984 (ΦΕΚ 95/Α/22-6-84) "για τις περιφράξεις γηπέδων μέσα στην ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών σύμφωνα με το άρθρο. 23 παρ. 1 του Ν. 1337/83”.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Αποδοχή ή μη αίτησης παραίτησης από τη θέση του αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Θεσπρωτίας - Περιφέρειας Ηπείρου και εκλογή νέου αντιπροσώπου.
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας Reviewed by thespro.gr on Παρασκευή, Δεκεμβρίου 23, 2016 Rating: 5

Σελίδες