Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη
Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω ένα και μοναδικό θέμα :

ΘΕΜΑ Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2017. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.


Επίσης καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση διαδικασίας ανάρτησης του σχεδίου επέκτασης της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Χωροθέτηση θέσεων για την υλοποίηση της δράσης “Πράσινο σημείο” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», Άξονας 4 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας» και τίτλο «Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας. -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΔΙΑΥΛΟΣ». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ψήφισης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «ΑΡΙΩΝ». -Εισηγητής: Ελευθέριος Κώστας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ένταξη του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Π.Ο.Υ. Έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων και συντονιστικής επιτροπής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως προς την αύξηση του ωραρίου εργασίας στο ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης (παρ. 1 άρθρο 8 του Ν.4368/2016). -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Καθορισμός ημερομηνίας και χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217 ΔΚΚ). -Εισηγητής: Δήμαρχος. 
Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Διπλή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας την Τετάρτη Reviewed by thespro.gr on Σάββατο, Δεκεμβρίου 17, 2016 Rating: 5

Σελίδες