Νέα Προγράμματα πρόσληψης ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών από τον ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 50%
Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει από την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 το πρωί, η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραμμάτων απασχόλησης, για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το πρώτο Πρόγραμμα επιχορήγησης αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστημα άνω των έξι μηνών και των 12 μηνών αντίστοιχα)

Το δεύτερο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών (οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών)

Προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις, είναι να μην να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά την διάρκεια του 12μηνου -για το πρόγραμμα των 5.000 θέσεων- ή του 3μήνου – για το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων- πριν από την υποβολή της αίτησης. Διατηρούν επίσης το προσωπικό τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος.

Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράμματα ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που αφορά στο εκάστοτε πρόγραμμα και εμπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), με την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, με τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (e-services).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.e-thesprotias.gr) και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) όπου είναι ανηρτημένες οι Δημόσιες Προσκλήσεις. 


 
Νέα Προγράμματα πρόσληψης ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών από τον ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 50% Νέα Προγράμματα πρόσληψης ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών από τον ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 50% Reviewed by thespro.gr on Πέμπτη, Φεβρουαρίου 23, 2017 Rating: 5

Σελίδες